- Od svog osnivanja do danas, nastojali smo podići svijest šire društvene zajednice o prednostima automatizacije u proizvodnji. Kao pionir u nekim oblastima robotike i automatizacije u BiH, kompanija Autotech BH, na neki način, ima i odgovornost da iskoristi znanja našeg tima u pravcu nečega što je zajednički društveni interes. Ulagali smo u obrazovanje mladih inženjera, sada imamo generaciju sjajnih stručnjaka koji su odgovorili na trenutne potrebe - uradili smo konstrukciju proizvodne linije koja može, oslonjena na domaće kapacitete, proizvesti 120. 000 hirurških maski za 24 sata. Za finalizaciju ovog projekta sada nam je potreban partner-investitor s kojim ćemo ovu konstrukciju prenijeti iz planova u stvarnost - poručio je direktor kompanije Seudin Softić.

Iz kompanije Autotech BH poručuju da su već u razgovorima s partnerima iz Srbije i Slovenije, ali da žele dati priliku i lokalnim investitorima da se uključe, kako bi ovo u potpunosti bila bh. inovacija i bh. proizvod.

- Sada je vrijeme da bh. poduzetnici ulože svoj novac, znanje i resurse u kreiranje odgovora na pandemiju COVID-19. Imamo ljude, imamo veliku šansu i vjerujem da svojim djelovanjem možemo utjecati na to koji scenarij čeka Bosnu i Hercegovinu po pitanju širenja virusa COVID-19. Na tom putu, neko treba samo ostati kod kuće, ali mi, inženjeri i ljudi koji znaju iskoristiti napredne tehnologije, možemo napraviti veći iskorak. Hajde da to uradimo zajedno i da pokažemo da BiH može napraviti nešto za sebe, spasiti živote i okrenuti stvari, što se kaže, u našu korist - zaključio je Softić, saopćeno je iz USAID Projekta "Diaspora Invest"