Autoput Banja Luka - Doboj, ukupne dužine 72 kilometra, a za čiju izgradnju su izdvojena 402 miliona eura, od danas je u potpunosti otvoren za saobraćaj.

Završetak izgradnje posljednje  dionice, u dužini oko 35 km, na kojoj se nalaze 52 značajna objekta - dva mosta preko Bosne i Vrbasa, vijadukt u Lišnji, dva nadvožnjaka u Laktašima preko magistralnog i lokalnog puta, podvožnjaci, tuneli, obilježen je u Drugovićima kod Laktaša.

Izgradnja ove trase finansirana je kreditom Evropske investicione banke (EIB) u iznosu  207 miliona eura.

Autoput, koji povezuje Doboj i Banju Luku, a prolazi kroz pet općina, nosi naziv "9. januar", a građen je pet godina. Izvođač radova bilo je je laktaško preduzeće "Integral inženjering", sa  partnerima.

Puštanjem današnje dionice u saobraćaj, RS trenutno ima ukupno 106 kilometara autoputeva.

Direktor "Autoputeva RS" Dušan Topić je najavio da je naredni projekt planiran već na proljeće, dionica Koridora Vc kroz RS, od Tovire do Bosanske Kostajnice, u dužini od sedam kilometara.

Uvjerava da su se stekli uvjeti da se raspiše tender za izbor izvođača na mostu preko rijeke Save u Bosanskoj Gradišci.