Skupština akcionara Atos osiguranja a.d. Bijeljina koja je zakazana za 10. oktobar 2019. godine u sjedištu Grawe osiguranja d.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na dnevni red uvrstila je odluke o prestanku rada Filijale Sarajevo, te poslovnica Sarajevo, Tuzla, Živinice (tri), Kiseljak, Vitez, Bugojno, Bihać (dvije), Bužim, Cazin (dvije), Bosanski Petrovac, Zenica, Tešanj i Kalesija, navodi se u pozivu Skupštine akcinara.

Namjeravano restrukturisanje poslovanja u Federaciji BiH može se posmatrati u svjetlu konsolidacije na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Grawe grupacija u BiH ima Grawe osiguranje d.d. Sarajevo, koje pokriva Federaciju BiH, a proširilo se preuzimanjem visočkog VGT osiguranja.

Poslovanje u Republici Srpskoj pokriveno je kroz Grawe osiguranje a.d. Banja Luka, koje dominantno pruža usluge životnog osiguranja i Atos osiguranje, koje u svom portfelju u najvećem dijelu ima osiguranje od autoodgovornosti za motorna vozila.

Prilikom preuzimanja Atos osiguranja iz Grawea su naveli da neće biti spajanja nego da će bijeljinsko društvo nastaviti poslovati kao posebna pravna osoba, što se i obistinilo. Austrijska osiguravateljska grupa Grawe kupila je Atos osiguranje prošle godine od MG Minda.