Arnaut je posebno bitnim istakao to što je ova komisija za nepunu godinu održala 29 sjednica, te da se dogodio radikalan zaokret, u odnosu na Tegeltiju koji je prijetio da će hapsiti članove komisije, da je neustavna, nezakonita i da zadire u rad pravosuđa.  

Potom je pojasnio CMS sistem, prilikom dodjele predmeta tužiocima i sudijama.

- Ako ste optuženi, ne treba niko subjektivno odlučivati o postupajućem tužiocu već u bubanj. Naprotiv, u Tužilaštvu BiH još to određuje glavna tužiteljica i sama odlučuje ko će biti tužilac – rekao je Arnaut, čime je "otkrio" da ova komisija glavnoj tužiteljici ne može ništa.

Međutim, u nastavku razgovora za N1, rekao je potpuno drugačije.  

- Na kraju krajeva, svjedočenje na Istražnoj komisiji rezultiralo je pokretanjem disciplinskog postupka protiv Gordane Tadić u vezi s nekorištenjem CMS sistema – kazao je on.

Na pitanje člana Komisije Branislava Borenovića šta će preduzeti po pitanju toga što Tužilaštvo BiH ne koristi CMS sistem prilikom dodjele predmeta, Lagumdžija je rekao da je Kancelarija disciplinskog tužioca detektovala taj problem i da je protiv glavnog tužioca BiH Gordane Tadić pokrenut disciplinski postupak.

- Mislim da je prva tačka disciplinske tužbe neprimjenjivanje CMS-a. Kakav će biti ishod, neću komentarisati, ali mogu samo reći da je tužba dostavljena na odgovor glavnom tužiocu - rekao je Lagumdžija.

Podsjećamo, Ured disciplinskog tužioca podnio je početkom aprila disciplinske tužbe protiv glavne državne tužiteljice Gordane Tadić i predsjednika Suda BiH Ranka Debevca.

Prva tačka tužbe protiv Tadić odnosi se na izbjegavanje obaveze automatske raspodjele predmeta u rad tužiocima putem sistema CMS (Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima), u periodu njenog mandata na funkciji glavnog tužioca.

U februaru ove godine, na Privremenoj istražnoj komisiji Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama, članice VSTV-a Berina Alihodžić i Biljana Simeunović su govorile o nekorištenju CMS sistema za automatsko dodjeljivanje predmeta u Tužilaštvu BiH.

Simeunović, koja je i tužiteljica u Tužilaštvu BiH, kazala je tada da još nekoliko tužilaštava ne koristi CMS iako je to već više godina regulisano pravilnicima.