Arheološka izložba "Topot keltskih konja" otvorena u Zemaljskom muzeju BiH

objavljeno: 15.12.2017. u 21:26

Gostujuća izložba iz Republike Slovenije ”Topot keltskih konja”, koja svjedoči o materijalnim ostacima keltske kulture, otvorena je večeras u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Radi se o prvoj arheološkoj gostujućoj izložbi iz Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini na kojoj je predstavljen lokalitet Bizjakova hiša u Kobaridu – keltsko svetište na kojem su se ritualno prilagali darovi i žrtvovale životinje, a koje se datira na početak mlađeg željeznog doba.

Sudionike svečanog otvaranja ova nesvakidašnje muzejske postavke pozdravila je pomoćnica ministra civilnih poslova BiH za nauku i kulturu Ljiljana Čamur-Veselinović, istaknuvši činjenicu da i u BiH postoji sličan arheološki lokalitet u Kamenjači (Breza) sa elementima koji ga karakteriziraju ritualnim kultnim mjestom.

Ocijenila je da i ova izložba predstavlja još jednu potvrdu prijateljskih odnosa dviju zemalja, kao i izuzetne saradnje u oblasti kulture i nauke.

Istovremeno, podsjetila je da je Ministarstvo civilnih poslova BiH u četvrtak bilo domaćin skupa koji je okupio predstavnike ministarstava kulture zemalja jugoistočne Evrope, a na kojem su razmatrani različiti aspekti muzejske djelatnosti s fokusom na njihovu ulogu u društvu.

Čamur-Veselinović je, uz riječi dobrodošlice gostima iz Slovenije, izrazila očekivanje da će se saradnja kulturnih i drugih institucija dviju zemalja nastaviti na obostrano zadovoljstvo.

Na značaj ovog i sličnih događaja ukazali su direktor Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić, kustosica na Odjeljenju za arheologiju Ana Marić, kao i gosti iz Slovenije - direktorica Tolminskog muzeja Damjana Fortunat-Černilogar, te autori izložbe - Miha Mlinar (Tolminski muzej) i Teja Gerbec (Goriški muzej).

Istaknuli su kako izložba svjedoči o materijalnim tragovima keltske kulture, od prije oko 2.300 godina, uključujući i obredne/ritualne predmete, skelete konja s pripadajućom opremom, kao i određene odjevne predmete, te nakit i oružje.

Kako je rečeno, slični materijalni ostaci keltske kulture mogu se naći na istoku Francuske i u zapadnom dijelu Njemačke, kao i u nalazištu u Brezi (BiH), koji svjedoče o ritualnim ukopima konja kao životinja koje su činile značajn element keltskog duhovnog svijeta.

Za gostovanje u Zemaljskom muzeju BiH, prvobitna forma izložbe prilagođena je i dopunjena materijalom sa bosanskohercegovačkog lokaliteta Kamenjača u Brezi, koji ima srodan arheološki materijal i sličan karakter kultnog mjesta.

Izložba sadrži 60 predmeta koji su otkriveni prilikom istraživanja, a koncipirana je na način da je u jednoj velikoj vitrini predstavljen crtež istraživanog prostora na kojem su predmeti postavljeni na identičan način na koji su i otkriveni.

Izloženi predmeti su popraćeni legendama na slovenskom i hrvatskom jeziku, koje detaljno objašnjavaju tok istraživanja, otkrivene nalaze i karakter nalazišta.

Otvaranje arheološke izložbe u Zemaljskom muzeju BiH propraćeno je prigodnim nastupom hora Slovenskog kulturnog društva 'Cankar' iz Sarajeva.