U sarajevskom naselju Buča Potok uskoro bi trebao biti izgrađen hotel. Investitor projekta je kompanija Etihad nekretnine d.o.o. Visoko. Objekat će imati prizemlje i četiri sprata, odnosno ukupna visina će biti 16 metara. Planirana je i jedna podzemna etaža.

Izgradnja hotela trebala bi dovesti i do ljepšeg uređenja neposredne okoline ove parcele. Riječ je o parceli koja se nalazi u ulici Adema Buće.  Na samoj parceli predviđene su i zelene površine. Općina Novi Grad već je donijela odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana "Buča Potok II" kako bi se omogućila gradnja ovog poslovnog objekta, apart-hotela.

Javna tribina trebala bi biti održana u martu, nakon što prijedlog plana bude izrađen. Vlasnik kompanije Etihad nekretnine je Ali Alabdouli Mohamed Butti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše BiznisInfo.