Predloženi amandmani isti su kao oni predloženi u okviru "Aprilskog paketa", kojeg je Parlamentarna skupština BiH odbila još 2006. godine. Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma je uoči ove sjednice odbila principe Prijedloga, ocijenivši da amandmani koji se odnose na izmjene Ustava BiH nisu u skladu sa Ustavom BiH?!

Zastupnik SDP-a Saša Magazinović je pozvao zastupnike da odbace mišljenje Ustavnopravne komisije.

- Budući da je koautor ovog prijedloga Milorad Dodik – izjavio je Magazinović.

Zastupnica SNSD-a Snježana Novaković-Bursać je kazala da bi ispravno bilo da se Ustavnopravna komisija izjašnjavala o sadržaju.

- Ispravila bih krivi navod o navodnom koautorstvu. Dodik i SNSD u čemu su ozbiljno učestvovali, to su u koncu i proveli – izjavila je Novaković-Bursać.

Ocijenila je da je Ustavnopravna komisija u potpunosti tačno odlučila i poručila je da je prijedlog "potpuno neprimjereno pripremljen".

Srozavate politički dijalog i pokušaj ustavnih reformi. To nigdje u svijetu ne ide tako. Radite šta hoćete sa ugledom SDP-a, ali i ovo ide u pravcu srozavanja ugleda te partije – izjavila je SNSD-ova zastupnica.

Magazinović je odgovorio da prihvata stav, ali da bi bio oprezan jer to što izgovara svom predsjedniku Miloradu Dodiku, koji je, ponovio je, koautor ovih ustavnih amandmana.

- Zamislite šta bi vam mogla Sanja Vulić na to odgovoriti. To može biti problem unutar kluba, da jedno napada predsjednika, a drugo ga brani – izjavio je Magazinović.

Zastupnica SNSD-a Sanja Vulić je postavila pitanje predlagačima da li imaju mišljenje Vijeća ministara BiH i Predsjedništva BiH.

- Gospodine Magazinović, vi predlažete da se ukinu jubilarne nagrade, koje se dodjeljuju jednom u deset godina, a ovdje predlažete da se udupla broj članova Zastupničkog doma. Rasprava o ovim amandmanima je skretanje pažnje sa lošeg izbornog rezultata SDP-a – ocijenila je Vulić.

Dodala je da je prijedlog neprovodiv, te je ponovo stala u odbranu svog stranačkog šefa Milorada Dodika.

- Ja nemam problem nikoga da branim. Vi imate problem što branite neodbranjivo. Da su ti prijedlozi bili produktivni i provodivi, oni bi bili realizirani – izjavila je Vulić.

Optužila je Magazinovića i SDP da stalno ponavljaju iste prijedloge i da, kako je kazala, stalno tapkaju u mjestu.

- Zato i prolazite tako kako prolazite – ocijenila je Vulić.

Magazinović je potvrdio da postoji mišljenje Predsjedništva BiH, što potvrđuju snimci izjava Milorada Dodika i ostalih članova Predsjedništva BiH.

- Ja sam sticajem okolnosti bio ovdje u Parlamentu kada je "Aprilski paket" usvajan i znam kako je Klub SNSD-a ispunio dogovor i podržao, za razliku od nekih drugih koji su ubili tu priliku za BiH – izjavio je Magazinović.

Potvrdio je da je prijedlog "prepisan", što, dodao je, nije ni skrivano, te je ponovio da je taj prijedlog kreirao i Milorad Dodik.

- Vaš predsjednik Milorad Dodik je kreator i potpisnik ovog prijedloga i uredu je da kaže da se sa tim više ne slaže, da je protiv svog prijedloga. Nije ni prvi ni posljednji koji je odustao od sebe. Što se tiče jubilarnih nagrada, ne želim ja to ukinuti ženi u arhivi, nego vama i meni. Mi danas o tome glasamo, a ne glasamo o vozačima i ne znam kome ko je zaposlen u institucijama BiH – izjavio je zastupnik SDP-a.

Novaković-Bursać je izjavu Magazinovića ocijenila kao "žalostan pokušaj inputiranja rješenja Dodiku i SNSD-u".

Predloženi amandmani podrazumijevaju, između ostalog, rast broja zastupnika u Zastupničkom domu sa 42 na 87, od kojih bi tri mjesta bila garantirana za pripadnike Ostalih. Kvorum bi činila većina izabranih članova Zastupničkog doma. Dom naroda bi imao 21 člana, od kojih bi sedam bili Bošnjaci, sedam Hrvati i sedam Srbi, a birao bi ih Zastupnički dom.

Prema ovom amandmanu, Dom naroda bi razmatrao sve zakone koje usvoji Zastupnički dom, a koji se odnose na vitalni nacionalni interes. Imao bi pravo veta na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, a učestvovao bi u izboru predsjednika i potpredsjednika BiH.

Sve odluke u Zastupničkom domu bi se donosile većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju, uz ulaganje napora kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova članova sa teritorije svakog entiteta.

- Ako većina ne uključuje jednu trećinu glasova članova s teritorije svakog entiteta, predsjednik Doma i njegovi zamjenici ćе, radeći kao komisija, nastojati da, u roku od tri dana od dana glasanja, postignu saglasnost. Ako ta nastojanja ne uspiju, odluke ćе biti donesene većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uvjetom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine ili više članova izabranih iz svakog entiteta – navodi se u prijedlogu amandmana.

Jasno je definirano na koja se pitanja odnosi mogućnost pozivanja na veto za zaštitu nacionalnih interesa.

VEZANI TEKST - Štite privilegije: Zastupnici iz RS-a odbili da se hitno raspravlja o ukidanju jubilarnih nagrada

Predsjedništvo BiH bi činili jedan predsjednik i dva potpredsjednika. Predsjednik Predsjedništva BiH bi bio predsjednik BiH, a sva trojica bi pripadala različitim konstitutivnim narodima.

Kandidate za članove Predsjedništva BiH nominira 20 posto članova Dora naroda ili deset posto članova Zastupničkog doma. Kandidati su direktno izabrani članovi Parlamentame skupštine Bosne i Hercegovine. Članovi mogu podržati nominaciju samo jednog kandidata. Klubovi konstitutivnih naroda u Dora naroda većinom glasova svakog kluba na osnovu nominiranih prijedloga biraju po jednog kandidata, što čini listu sa tri kandidata. Lista s tri predložena kandidata za predsjednika BiH i dva potpredsjednika BiH upućuje se Zastupničkom domu na potvrdivanje. Lista sadržava najmanje po jednog člапа Predsjedništva BiH iz svakog entiteta i najviše ро jednog člana Predsjedništva BiH iz svakog naroda ili iz reda Ostalih.