Apelaciono vijeće Suda BiH ukinulo je osuđujući dio nepravosnažne presude Draganu Janjiću, kojom je osuđen na sedam godina zatvora zbog silovanja počinjenog na području Foče i naložilo novo suđenje, te potvrdilo dio presude kojim je oslobođen za nezakonito hapšenje više osoba bošnjačke nacionalnosti 1992. godine.

Janjić je presudom iz oktobra prošle godine proglašen krivim da je, kao pripadnik policije, u augustu 1992. udarao, a potom silovao svjedokinju B-1 u prostorijama Policijske stanice (PS) Miljevina. On se, prema izrečenoj presudi, obavezuje oštećenoj isplatiti 15.000 KM na ime nematerijalne štete.

Prema nepravosnažnoj presudi, Janjić je oslobođen po dvije tačke optužnice koje ga terete za nezakonito lišavanje slobode i zatvaranje civila. Javnost je tada bila isključena prilikom obrazloženja presude za tačku prema kojoj je u maju 1992. godine lišio slobode jednu osobu i odveo je u PS Miljevina, svjestan da će biti zatvorena u Kazneno-popravni dom (KPD) Foča.

Ovom presudom Janjić je također oslobođen optužbe za nezakonito lišenje slobode više Bošnjaka u junu 1992. godine.

Tužilaštvo je na ovu presudu izjavilo žalbu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja te visine sankcije, dok se odbrana žalila zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te odluke o sankciji i imovinskopravnom zahtjevu.

Kako je saopćeno iz Suda BiH, Apelaciono vijeće je uvažilo žalbu odbrane i presudu ukinulo u osuđujućem dijelu, te odredilo održavanje novog pretresa. Žalba Tužilaštva, izjavljena u odnosu na oslobađajući dio presude, odbijena je kao neosnovana, a presuda je u tom dijelu potvrđena, prenosi BIRN.