Anketa je ralizirana u periodu od 07. do 10.02.2023. godine, putem vibera u osnovnim i srednjim školama sa područja Koordinacija Vogošća-Ilijaš, Stari Grad, Centar i Ilidža-Hadžići-Trnovo i jedne škole sa koordinacije Novi Grad. 

Kako se nezvanično saznaje, učešće u anketi uzelo je 13.017 roditelja.  

Od ukupnog broja anketiranih roditelja, na  pitanje "Prijedlog ministarstva obrazovanja da se trajanje školskog časa skrati sa dosadašnjih 45 na 40 minuta" odgovorilo je: 27 posto sa "da", 47 posto sa "ne", tri posto sa "djelimično se slažem" 19 posto "smatram da treba uključiti struku da obrazloži pozitivnu i negativnu stranu prijedloga" i četiri posto sa "potrebno mi je više informacija". 

Ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota Muminović je ranije pojasnila da pripremaju izradu novog prijedloga zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u KS, te da ima ideja da školski čas bude skraćen na 40 minuta. 

Stoga je zatražila mišljenje o tome od prosvjetnih radnika i roditelja, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, sindikata, direktora osnovnih i srednjih škola.