VEZANI TEKST - I vijećnik i savjetnik: Anis Krivić ostaje bez mandata zbog nespojivosti funkcija?

Krivić, politički direktor SBB-a, bio je vijećnik ove stranke Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo. Njemu je mandat oduzet zbog nespojivosti funkcija.

Krivić je istovremeno bio vijećnik i savjetnik dopremijera Federacije BiH Veska Drljače. Prema važećim zakonskim propisima, obavljanje ove dvije funkcije je nespojivo. 

Sredinom maja CIK je oduzeo i vijećnički mandat SBB-ovom kadru Ismiru Juski zbog identične situacije - istovremeno je bio vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo i savjetnik u Vladi Federacije BiH.