- Mi imamo Sporazum sa Sindikatom potpisan u maju ove godine i sve smo ispunili. Dali smo novac za sve radnike koji su ispunili uvjete za penzionisanje i imamo novac i za sve one koji ispune uvjete do kraja godine. Dali smo novac i za obevaze koje su im blokirale račune. Investirali sve u skladu s planom - kaže Andelija.

Povod za proteste je stavljanje u primjenu Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku u Rudniku uglja Kreka, koji podrazumijeva smanjenje osnovne plaće te plaćanje radnika na osnovu postignutih rezultata. Nakon Kreke plan je da se pravilnici primijene u ostalih šest rudnika, a Sindikat je protiv toga. Između ostalog oni traže smjenu Andelije i svih direktora rudnika koji stave u primjenu pravilnike.

Pravilnici o radu i učinku

- Prošlo je vrijeme kada je sindikat postavljao direktore u rudnicima. Oni su to radili 20 godina. To je dio razloga zbog kojega se pravi nered. Zbog toga traže i smjenu ditrektora koji stave u primjenu pravilnike, a svi će ih staviti - kaže Andelija.

Kada je u pitanju Pravilnik o radnom učinku Andelija kaže da u članu 49 Kolektivnog ugovora, koji je potpisan 2017. godine, stoji obaveza da se taj pravilnik donese.

- U Sporazumu EPBiH i Sindikata stoji da će se donijeti novi pravilnici o radu i radnom učinku. U Kolektivnom ugovoru nigdje ne piše da je potrebna saglasnost Sindikata, nego da se donose uz konsultacije. Mi smo ponudili oba pravilnika za svih sedam rudnika i usaglasili ga s upravama tih rudnika 25. maja. Sindikat je odbio te dokumente. Sinan Husić (predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u rudnicima FBiH op.a.) i ja smo u julu bili kod resornog ministra Nermina Džindića, i ja sam ponudio da sindikat napravi oba dokumenta. Obećali su da će to završiti do 1. avgusta, ali nisu. Na moje insistiranje su u septembru dostavili Pravilnik o radu, a napisali su da više ne prihvataju donošenje pravilnika o radnom učinku - navodi Andelija.

Nakon toga je, pojašnjava, EPBiH je pristupila donošenju pravilnika o radnom učinku.

- Iako su to prihvatili kao obavezu u Kolektivnom ugovoru, a kasnije i u Sporazumu, Sindikat je potpuno odustao od Pravilnika o radnom učinku. Interesuje ih samo neto plaća. Zadnjih deset mjeseci pet rudnika isplaćuje isključivo neto plaću, a nisu uplatili ni marku doprinosa. Ti rudnici uništavaju penzioni sistem. Sindikat se ne buni zbog toga. Sada EPBiH uplaćuje za te dugove da bi ljudi išli u penziju - ističe Andelija.

Kaže da je jasno da postoji problem, kada se neke stvari uporede.

Rezultati rada

- Za usporedbu Stara jama u Zenici ima proizvodnju 1.000 tona dnevno i 375 zaposlenih. U rudniku Mramor, u sklopu Kreke, s istim načinom eksploatacije, 617 zaposlenih proizvede 670 tona dnevno. Uz to imaju 50 radnika od privatne firme. U Zenici se ugalj kopa na 800 metara dubine i izvlači liftom, u Mramoru se kopa sa 160 metara dubine i izvlači transportnom trakom. Zašto Mramor ne proizvodi 1.000 tona - pita Andelija.

Sporazumom sa Sindikatom je EPBiH je u maju prihvatila obaveze uvezivanja staža za radnike, ulaganja u opremu i pomoći u saniranju tekućih dugovanja.

- Konkretno, samo u rudniku Kreka po planu imamo 364 radnika van osnovne djelatnosti, koje treba zbrinuti. Elektroprivreda je od planiranih 18,3 miliona za zbrinjavanje tih radnika uplatila 11 miliona KM, a ostatak trebamo kada dođu na red za penzionisanje. Pored toga, u Kreku smo ove godine uložili 13,5 miliona KM, koliko je i bilo planirano. Također, dodatno smo Kreki uplatili 3,62 miliona za podršku poslovanju. Ukupno smo za penzionisanje u svih sedam rudika Koncerna ove godine uplatili 40,5 miliona KM, od planiranih 125 miliona. To ide svojim tokom, kako smo potpisali - kaže Andelija.

Rudnici su među najvećim dužnicima u FBiH i sve više se govori o stečaju. Ključna pitanja su koliko dugo mogu nastaviti poslovati uz velike gubitke i hoće li prije stići korjenite promjene ili stečaj. Protest 23. novembra dio je odmjeravanja snaga Sindikata i uprava rudnika i EPBiH, a u konačnici, izgubiti mogu i jedni i drugi.