- Zadovoljstvo nam je što smo u prilici uljepšati školske dane i omogućiti bolje uvjete boravka učenicima JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo. U ovim izazovnim danima koje svi živimo, od iznimne važnosti nam je  sreća onih koji su buduća snaga našeg društva. Ključne korporativne  vrijednosti naše kompanije su ulaganje u znanje i obrazovanje djece i mladih u našoj zemlji. Vjerujem da će i druge kompanije slijediti ovaj primjer pridružiti nam se na putu društvene odgovornosti - istakla je Minela Durmo, direktor marketinga Amko komerca.

- Nedostatak finansijskih sredstava je jedan od najvećih izazova sa kojima se škola trenutno suočava kada je u pitanju adekvatna opremljenost škole ili kada se radi o otklanjanju arhitektonskih barijera u cilju prilagođavanja školskih prostorija osobama sa invaliditetom - kazala je Inga Biščević, direktorica škole.

- Donacija Amko komerc u vrijednosti od 3.500 konvertibilnih maraka namjenjena je adaptaciji invalidskih kupatila koja se nalaze u sklopu sale za djecu sa autizmom. Amko komerc kao društveno odgovorna kompanija prepoznala je našu potrebu uručivanjem vrijedne donacije i time pokazala da kao društvo zajedno svi moramo voditi brigu o najranjivijim kategorijama našeg društva. Još jednom se zahvaljujemo menadžmentu Amko komerca na uručenoj donaciji - istakla je Biščević.