Prodaja će se održati putem javne, internet licitacije, 20. juna 2022. sa početkom u 10:00 sati, i završit će se 23. juna 2022. godine u 09:00 sati.

Na aukciji mogu učestvovati punoljetna fizička lica, državljani BiH koja su se registrovala kao kupac na portalu na ovom linku (pod aukcije Sarajevo, BA).