VEZANI TEKST - Sattler, Cikotić i međunarodni predstavnici u obilasku kampa Lipa 

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj migrantskoj krizi u svijetlu stvaranja boljih uvjeta za boravak migranata u kampu Lipa, te zajedničkim naporima da se ovaj kamp što prije izgradi i stavi u funkciju zbrinjavanja migranata koji i dalje borave na otvorenom i napuštenim prostorima.

Na sastanku je ocijenjeno da je zahvaljujući zajedničkim naporima stanje u kampu Lipa daleko bolje i povoljnije nego li prijašnjih dana, budući da je većina migranata koja je boravila na otvorenom smještena u šatore koje su osigurale Oružane snage BiH. Zaključeno je da se što prije treba osigurati preduvjeti da se i preostali migranti koji borave na otvorenom smjeste i da im se osiguraju elementarni uslovi za život.

- Grad Bihać je tri godine bio dio riješenja problema migrantske krize i spremni smo da aktivno učestvujemo u zbrinjavanju migranata koji nemaju adekvatan smještaj, ali Bira ni u kom slučaju ne može biti ponovo korištena kao migrantski kamp -istakao je gradonačelnik Fazlić, saopćio je Grad Bihać.