Istaknuto je da će dijalog i rad kroz institucije o vladavini prava, izbornim i ekonomskim reformama izgraditi funkcionalniju Bosnu i Hercegovinu u kojoj oba entiteta i Brčko Distrikt ostvaruju napredak, te izgraditi vlast na svim nivoima koja je spremna za pružanje usluga i evropsku perspektivu.

Dodaju da svi u Bosni i Hercegovini imaju garanciju SAD-a za Dejtonski mirovni sporazum, te snažnu podršku za borbu protiv zajedničkog neprijatelja korupcije i napredak ka međusobnom povjerenju i većem prosperitetu.

Također, navedeno je da zapadni Balkan ima veliki ekonomski potencijal koji se najbolje otvara kroz regionalnu ekonomsku saradnju i ispunjavanje evropskih standarda.

Potcrtano je da retorika o povlačenju iz institucija na državnom nivou stvara institucionalnu i pravnu nesigurnost koja će naštetiti RS i potkopati Bosnu i Hercegovinu i regionalne ekonomske perspektive, te da je svima u interesu da se vrate za pregovoarački sto.