- Cijeli niz poruka dijela međunarodne zajednice u BiH koje se nalaze u komunikeu na rubu su miješanja u unutrašnja pitanja suverene Bosne i Hercegovine, dok sam dokument, nažalost, ponovo više liči na politički alat za promoviranje agende koja često nema nikakve veze s implementacijom mirovnog sporazuma, pa čak je i u suprotnosti s njim. Ovaj oblik komunikacije s institucijama suverene države je upitan sa stanovišta općeprihvaćenih normi međunarodnog prava - navodi se u saopćenju Ambasade Ruske Federacije u BiH.

Kako se navodi, Rusija, kao garant Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dosljedno zagovara suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nepovredivost temeljnih dejtonskih principa ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlaštenjima.

- Nažalost, naši partneri su izbjegli da jasno izraze punu podršku ovim principima. Smatramo da je zadatak međunarodne zajednice u poticanju dijaloga u duhu međusobnog poštovanja i razumijevanja među narodima BiH po svim važnim za njih pitanjima, u podršci i podsticaju pozitivnih procesa, a ne u pokušajima da svojom agendom zamijene sasvim efikasne dejtonske mehanizme za funkcioniranje BiH, koji već četvrt stoljeća osiguravaju krhku etničku ravnotežu u državi. Smatramo da je ključno neovisno rješenje lokalnih strana svih problema s kojima se suočava BiH na osnovu kompromisa i konsenzusa, pozivamo da se skoncentrišemo na ujedinjavajućoj agendi, te da radimo na uspostavljanju istinskog nacionalnog pomirenja, snažno odbacujemo strano miješanje u unutrašnje stvari BiH - saopćeno je.

Ističu da prepoznaju važnost reformi, uključujući sektor pravosuđa. Međutim, polaze od toga da je neovisnost državnih pravosudnih institucija od vanjskih i unutrašnjih utjecaja temeljni pravni postulat.

- Uvjereni smo da ovo treba biti isključivo unutrašnji proces. Kategorički je neprihvatljiv svaki pokušaj vršenja političkog pritiska na institute pravosuđa u BiH. Njima je neophodno garantovati mogućnost neovisne i nepristrane djelatnosti - saopćeno je.

Naglašavaju kako ne dijele pristupe partnera oko problema ekonomskih migranata koji prolaze kroz BiH "balkanskom rutom" do zapadnoevropskih zemalja.

- Priznajemo važnost napora Evropske unije da pruži materijalnu pomoć BiH po ovom pitanju, ali smatramo da ova podrška ne bi trebala biti usmjerena na njihovo zadržavanje u BiH, već na pronalaženje dugoročnog i sveobuhvatnog rješenja ovog ozbiljnog problema, koji već ima tragične posljedice po BiH. 25. godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma je prekretnica za procjenu uloge međunarodne zajednice u suverenoj, savremenoj BiH. Prinuđeni smo sa žaljenjem konstatirati da je uloga međunarodne zajednice u unutrašnjem životu Bosne i Hercegovine na rubu miješanja i ponekad čak prelazi tu granicu. Polazimo od potrebe da se što prije ukine vanjski protektorat nespojiv sa suverenitetom BiH, koji predstavlja Ured visokog predstavnika i koji ne samo ne doprinosi procesima stabilizacije u zemlji, već često postaje i izvor lokalnih problema - saopćeno je iz Ambasade Rusije u BiH.