Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojih je trenutno 421.295, bi januarske penzije trebalo da dobiju isplatom iz budžeta FBiH prema bankama i poštama, a ne kako je do sada slučaj preko Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Razlog je što Zavod PIO FBiH od 1. januara 2020. godine dobija status budžetskog korisnika. Alija Aljović, pomoćnik federalnog ministra finansija u Sektoru za budžet i javne rashode za Faktor je kazao kako će se sve učiniti da se i dalje penzije isplaćuju svakog petog u mjesecu.

- Od 1. januara 2020. godine Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja dobija status budžetskog korisnika. To podrazumijeva da će se svi prihodi po osnovu doprinosa, prije svega uplaćivati na Jedinstveni račun trezora budžeta Federacije BiH, a onda s druge strane isplate po osnovu penzija, ali naravno i drugi materijalni rashodi Zavoda PIO, će se isplaćivati iz budžeta. Ministarstvo finansija, odnosno. Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta kojim su definirali da će isplate penzija imati drugi prioritet, odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjsko duga - govori nam Aljović i dodaje:

- Tako da s aspekta isplata iz budžeta to ustvari predstavlja prioritet u izvršavanju budžeta. Jer najvećim dijelom vanjski dug se izmiruje direktno sa računa Uprave za indirektno oporezivanje, tako da, ako isključimo servisiranje unutrašnjeg duga, isplata penzija je taj prvi prioritet iz budžeta - kaže Aljović.

Upitali smo da li će penzioneri i kroz novi način isplate dobijati penzije svakog petog u mjesecu?

- Mi ćemo svakako pokušati da osiguramo da ta dinamika ostane nepromijenjena. Mislim i ubijeđen sam da ćemo u tome i uspjeti. Nama je prioritetno da u ovom završnom periodu osiguramo sve tehničke pretpostavke da uplata doprinosa u budžet FBiH započne bez problema, a isto tako da stvorimo sve tehničke pretpostavke da isplata penzija također se bude odvijala bez problema iz budžeta FBiH. Penzioneri će decembarske penzije dobiti iz Zavoda PIO, a januarske penzije praktično će dobiti iz budžeta u februaru - rekao nam je Aljović.

Podsjećamo, Federalna vlada je utvrdila Prijedlog budžeta za 2020. godinu koji iznosi 4.954.392.401 KM i za 2,2 milijarde KM je veći u odnosu na ovu godinu zbog integrisanja Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje sa statusom budžetskog korisnika.