Odluku je, prema riječima direktora Druge gimnazije Seida Alibegovića, donijela IB Organizacija čije je sjedište u Ženevi.

- Odluka važi za oko 200.000 učenika koji su u IB Organizaciji diljem svijeta. Ispita neće biti, diplome će učenici moći dobiti na osnovu dosadašnjeg rada, a taj proces vodit će IBO u smislu analize evaluacije dosadašnjeg rada učenika. Puno je toga što će se analizirati, od učeničkih projekata, Extended essaya, Mock ispita… - objasnio je Alibegović.

Iz Druge gimnazije naglasili su da su učenici u obavezi da svakako nastave pohađanje nastave kako bi ispunili sve segmente planirane u kurikulumu i stekli potrebna znanja za upis na fakultet.

- Poručio bi svim učenicima da se ova odluka odnosi na izdavanje diploma, a da proces nastave teče kao i do sada. Nema nikakvog opuštanja, prilagodili smo se situaciji, škola je organizirala online nastavu koja se odlično odvija. Ovim putem bi pohvalio učenike, ali i nastavnike, koji su svojim dodatnim kapacitetima, znanjem, snalažljivošću i kreativnošću na kvalitetan način organizirali online nastavu – naveo je Alibegović.