O knjizi su, osim autora, govorile Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Nataša Hajdarević, organizator promocije u Bosni i Hercegovini, dok je umjetničkim performansom događaj upotpunila baletska umjetnica Zulejha Kečo članica ansambla baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu i međunarodne platforme Balkan Dance Project.

- Pjesnik je kao i igrač ogoljen pred publikom. Ja vam večeras prikazujem svoje ogoljeno srce. Odlučite se za jedan stih, upišite svoje ime i neka vam ta pjesma bude poklon - naveo je Ilić na početku večeri.

Zbirka "Sanjaj snove" (2020) promovirana je u junu ove godine u Biblioteci grada Beograda u izdanju Centra Fabula nostra, koju je uredila i pripremila Teodora Sujić teoretičarka i historičarka svjetske književnosti, sadrži nenaslovljene stihove, podeljene u tri cjeline Snovi, Ljubav i Nostalgija, a pjesnik knjigu otvara porukom: "Trebalo je samo ispjevati maleni stih pa da ga kosmos prigrli".

Urednica knjige Teodora Sujić navodi: "Bezbroj puta čitajući stihove, svako slovo i svaku tačku, glasno osluškujući melodiju, uobrazila sam da su to pjesme pisani meni. Prema njenim riječima, svaki čitalac kada bude imao ovu knjigu u rukama mora pronaći pjesmu za koju će sam riješiti da li je pisana za njega."

Promociji su prisustvovali poznati sarajevski umjetnici Božo Vrećo umjetnik i pjevač, Edina Papo koreografkinja i direktorica Balet Fest Sarajevo, Zoran Lešić fotograf i multimedijalni umjetnik, Mirjana Blažević Lešić dramaturginja, Aida Čorbadžić prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu i dr.

Aleksandar Ilić (1977) postdiplomske studije završio je na Konzervatorijumu za muziku i ples Triniti Laban u Londonu, a doktorske započeo na u AMTII u Plovdivu. Autor je knjiga stihova "Praznik srca" i "U prisustvu šapata". U saradnji s Teodorom Sujić je preveo knjigu Modeliranje baletskih repertitora Tanje Vujisik.

Dobitnik je brojnih umjetničkih i društvenih priznanja i nagrada, među kojim je svakako najznačajnija Nagrada za životno djelo Filip Višnjić koju mu je dodijelio njegov rodni grad Šid (Srbija) za doprinos u kulturi.

Profesor je u Institutu za umjetničku igru u Beogradu čiji je jedan i od osnivača, a od 2019. godini na poziciji v.d. direktora Kulturnog centra Beograda.