Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice koja se održava 5. i 6. septembra u Sarajevu, razmotrilo stavove i preporuke Radne grupe za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u BiH, donesene na sastanku održanom 30. i 31. augusta 2018. godine u Mostaru.

Povodom sve učestalijih prijetnji i napada na nosioce pravosudnih funkcija na državnom nivou i članove VSTV-a BiH, članovi VSTV-a su na sjednici koja se održava 5. i 6. septembra u Sarajevu usvojili nekoliko zaključaka.

- VSTV BiH izražava zabrinutost zbog prijetnji i napada na nositelje pravosudnih funkcija na svim nivoima u BiH, te dodatno ukazuje na potrebu sistemskih rješenja vezanih za pitanje sigurnosti i zaštite nositelja pravosudnih funkcija. VSTV BiH je mišljenja da je trenutno stanje posljedica, između ostalog, i neprimjerenih istupa pojedinaca, uključujući predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, čime je stvorena atmosfera koja pogoduje ugrožavanju sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija i smatra da je važno suzdržati se od ovakvih istupa - navode iz VSTV-a. 

Vijeće zahtijeva da nadležna tužilaštva i policijske agencije, u okvirima svojih nadležnosti i kapaciteta, prioritetno rješavaju slučajeve prijetnji i napada na nositelje pravosudnih funkcija kako bi se obezbijedio adekvatan sigurnosni ambijent u funkcioniranju pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija. Ističu kako pitanja sigurnosti i zaštite članova VSTV-a BiH nisu uređena niti jednim propisom, te da se ovo pitanje mora riješiti na adekvatan način.

- VSTV BiH savjetuje da nositelji pravosudnih funkcija o prijetnjama i napadima odmah obavijeste nadležne policijske agencije ili institucije sudskih policija nadležne za pružanje mjera zaštite, te da o prijetnjama i napadima u što je moguće manjoj mjeri istupaju u medijima. Također, Radna grupa savjetuje da je u slučaju istupanja u medijima nužno voditi računa da ti istupi budu sigurnosno i profesionalno usklađeni sa situacijom i postojećim pravilima, obzirom da se istim može dodatno ugroziti kako sigurnost osobe kojoj se prijeti ili je pod mjerama zaštite, tako i sigurnost osoba koje pružaju mjere zaštite, kao i eventualno pokrenuta krivična istraga - saopćeno je iz VSTV-a.

VSTV BiH također smatra da je potrebno povećati tehnički nivo opremljenosti pravosudnih institucija na ovom polju čime bi se sigurnosni ambijent podigao na viši nivo.

- U skladu s tim već je pripremljen i implementiran jedan projekat u sastavu IPA 2012 ali, obzirom na veliki broj objekata i limitirane ljudske resurse u sudskoj policiji, neophodno je u saradnji sa Sekretarijatom VSTV-a BiH razvijati nove projekte kako bi se mobilizirali postojeći fondovi pri Evropskoj uniji i kod drugih donatora, što bi direktno uticalo na poboljšanje cjelokupnog stanja sigurnosti u pravosuđu u BiH u bližoj budućnosti - zaključili su članovi Vijeća.