Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa Općinom Vogošća i Ustanovom za obrazovanje odraslih EDUKA BiH raspisala je jučer javni poziv kandidatima sa evidencije nezaposlenih osoba sa područja općine Vogošća za prijave učešća u programu stručnog osposobljavanja (dokvalifikacija ili prekvalifikacija) za različita zanimanja.

Kandidati se mogu prijaviti za prekvalifikaciju za sljedeća zanimanja:

1. Saobraćajna struka: rukovodilac građevinskih i pretovarnih mašina, vozač motornih vozila-državni vozački ispit;

2. Mašinska struka: Bravar, zavarivač, CNC operater;

3. Ugostiteljska struka: kuhar, konobar;

4. Drvnoprerađivačka struka: stolar;

5. Tekstilana struka: krojač

Kompletan tekst javnog poziva možete pronaći OVDJE.