Nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila izjavu Gorana Opsenice o prihvatanju kandidature za Opće izbore u kojoj se izjasnio kao Srbin, opet je uslijedila reakcija ovog ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK. Kaže da on tu prijavu nije ispunio niti potpisao.

Tvrdi da u to vrijeme uopće nije bio u BiH te misli da je to neko tu izjavu popunio umjesto njega.

Na izjavi Opsenice koju je CIK BiH jutros objavio vidljivo je da je ona ovjerena u Upravi Grada Mostara 6. jula 2018. godine. Poznato je kakva je procedura pri ovjeravanju izjava i dokumenata u nadležnim organima zaduženim za to i da je nemoguće da to neko učini u bilo čije ime i u odsustvu osobe koja daje tu izjavu. Ukoliko je do toga zaista došlo, onda je neko u Upravi Grada Mostara ovjerom ovog dokumenta počinio krivično djelo za koje treba odgovarati.

Ako su tačne Opsenicine tvrdnje da nije ispunio niti potpisao ovu izjavu i da nije bio u BiH u vrijeme kada je to učinjeno, onda se otvaraju i neka druga pitanja koja ovom kandidatu vjerovatno neće ići na ruku.

Naime, izjava se ne odnosi samo na nacionalnost, nego i na prihvatanje kandidature. Bez ove izjave, a u skladu sa zakonskim propisima, Opsenica ne bi bio ovjeren kandidat i ne bi uopće mogao dobiti mandat, ni kao Srbin niti kao Hrvat. Znači, negiranjem da je potpisao izjavu o nacionalnom izjašnjenju, istovremeno negira i da je prihvatio  kandidaturu. Samim time, Opsenica nema pravo na mandat.

Izjave o prihvatanju kandidature za sve svoje kandidate CIK-u dostavljaju političke stranke zajedno sa listama. To znači da je i izjavu Opsenice CIK-u dostavio HDZ BiH.