Ako namjeravate putovati u zemlje Evropske unije, ovo morate znati

Objavljeno: 28.10.17 u 09:22

Prema prijedlogu Evropske komisije (EC), koji je nedavno potvrdio Odbor za građanske slobode (LIBE) Evropskog parlamenta (EP), građani zemalja kojima nisu potrebne vize za putovanje u "šengenski prostor" Evropske unije (EU), uključujući i građane zemalja zapadnog Balkana, ubuduće će za takva putovanja morati prethodno dobiti odobrenje nadležnih službi EU.

 

Za ulazak u "šengenski prostor" će trebati posebno odobrenje
Za ulazak u "šengenski prostor" će trebati posebno odobrenje

Kako je Feni kazao šef Monitoring tima za praćenje primjene bezviznog režima BiH Samir Rizvo, radi se o još jednom u nizu koraka u zakonodavnoj proceduri unutar EU, odnosno o procesu koji je u toku.

Dodao je da konačna odluka u vezi s tim još nije donesena, te da će, najvjerovatnije, biti u formi u kojoj je predložena.

Pojasnio je da se uvodi nova obaveza za sve građane koji izvan EU dolaze u EU, a što podrazumjeva da će oni morati najaviti vlastito putovanje unaprijed, istovremeno, navodeći da se ta obaveza ne odnosi specifično na BiH, niti na zemlje zapadnog Balkana, odnosno da se radi o mjeri općeg karaktera.

Rizvo, nadalje, precizira kako će građani, u skladu s predloženim modelom, biti u obavezi da putem online aplikacije popune određeni formular, odnosno da najave putovanje, te sačekaju odobrenje koje će, također, biti proslijeđeno elektronskim putem.

Po njegovim riječima, radi se o dodatnom koraku, odnosno provjeri koja će važiti određeni vremenski period, a što će biti precizirano konačnom odlukom EU.

Kako je predviđeno, građani koji traže odobrenje za putovanje će putem elektronskog formulara, pored ličnih i podataka o putnoj ispravi, morati, između ostalog, da navedu i adresu boravišta u EU, tamošnje podatke za kontakt i zemlju ulaska u EU.

U tom kontekstu, predviđen je i rok za odgovor EU od 72 sata, a onima za koje se utvrdi da predstavljaju opasnost po sigurnost EU bila bi odbijena dozvola za putovanje u skladu s prijedlogom za uspostavljanje novog Evropskog sistema za odobravanje putovanja (ETIAS).

Elektronski formular s molbom osobe za putovanje bez vize u šengensku zonu će automatski biti provjeren u bazama podataka EU, uključujući Šengenski informacioni sistem (SIS), Sistem ulaska/izlaska, kao i preko baza evropske policijske službe Europola i Interpola.

Prema prijedlogu EC-a, državljani zemalja zapadnog Balkana i drugih zemalja kojima nisu potrebne vize za putovanje u zemlje EU-a morat će za prethodnu provjeru uplatiti iznos od 10 eura, a od plaćanja te dažbine bit će oslobođene osobe mlađe od 18 i starije od 60 godina, te članovi porodica državljana EU, kao i studenti i naučno osoblje.

Iz Odbora za građanske slobode Evropskog parlamenta rečeno je da je cijeli postupak oko uvođenja nove obaveze složen i da bi sistem ETIAS, ukoliko bude usvojen, mogao da stupi na snagu tek početkom 2020. godine.

Kako je tim povodom izjavila izvjestiteljica u odboru LIBE za uvođenje sistema ETIAS, zastupnica Kinga Gal - predloženi mehanizam će znatno doprinijeti jačanju sigurnosti EU, kao i snažnijem i djelotvornijem sistemu zaštite granica.