VEZANI TEKST - Nakon Dodikovih prozivki VSTVBiH podržao rad tužilaca u RS-u

U svom stilu, a posredstvom medija, poručio im je, između ostalog, da bi "iz moralnih razloga trebali podnijeti ostavke", kao i da bi "policija mogla pokrenuti istragu o eventualnoj sprezi tužilaca i ubica u ovom slučaju".

Reagirali su iz Tužilaštva Republike Srpske iz kojeg su mu poručili da iznosi neistine i da je "pokazao nepoznavanje osnovnih pojmova i procedura u postupanju ovlaštenih službenih osoba i tužilaca u otkrivanju i gonjenju učinilaca krivičnih djela".

Također, iz Udruženja tužilaca RS-a saopćili su da "najoštrije osuđuju neargumentovane i neprimjerene napade Milorada Dodika na tužioce Republičkog javnog tužilaštva, Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, te tužioce u RS-u izrečene u medijima, a u vezi s istragom teškog ubistva Radenka Bašića.

U saopćenju su Dodika optužili da iznošenjem detalja iz istrage ometa istragu, ali i da na taj način direktno ugrožava sigurnost tužilaca, zaposlenika tužilaštava, kao i članova njihovih porodica.

VEZANI TEKST - Udruženje tužilaca RS-a: Dodik je direktno ugrozio istragu ubistva Radenka Bašića

- Napadi na nosioce pravosudnih funkcija nose sa sobom izuzetno ozbiljnu poruku, ne samo za tužioce, nego i za sve građane RS-a. Posebno je zabrinjavajuće da su izjave zvaničnika, koje za cilj imaju utjecaj na rad i odlučivanje tužilaštva, postale uobičajena pojava, a da nosioci političke moći očigledno imaju uvjerenje da raspolažu životima i karijerama javnih tužilaca. Zastrašujuće zvuči kada član Predsjedništva BiH, koji ni formalno, a ni suštinski nema nikakva ovlaštenja u pogledu rada tužilaštava u RS-u svjesno kriminalizuje tužioce, bez bilo kakvog argumenta i pri tome se otvoreno miješa u istragu i analizira navodne dokaze koje je, a kako je sam izjavio, dobio iz određenih struktura MUP-a Republike Srpske. Postavlja se pitanje ko je i na koji način, a posebno s kojim ciljem nosiocu političke funkcije dao i daje detalje iz istrage ovako teškog krivičnog djela da bi isti te detalje iznosio u javnosti i na taj način direktno ugrozio samu istragu i sigurnost tužilaca, svih zaposlenih u tužilaštvima, kao i članova njihovih porodica - navodi se u saopćenju Udruženja tužilaca RS-a.

Ova izuzetno oštra reakcija Udruženja tužilaca RS-a primjer je dosad nezabilježenog otpora neke institucije Dodiku u entitetu kojim on neprikosnoveno vlada godinama.

Međutim, ono što se iz saopćenja, kako Tužilaštva RS-a, tako i Udruženja tužilaca RS-a jasno iščitava je da ovakavo Dodikovo ponašanje, ne samo da nije primjereno, već je i u suprotnosti sa zakonima.

Dodik, kako to navode tužioci, javno iznosi detalje iz istrage, koja je sama po sebi tajna i time je ugrožava. To bi se u najmanju ruku moglo podvesti pod krivično djelo iz člana 337 Krivičnog zakona RS-a - povreda tajnosti postupka.

U ovom članu Zakona se kaže: Ko neovlašteno otkrije ono što je saznao u sudskom, prekršajnom, upravnom ili drugom zakonom propisanom postupku, a što se po zakonu ne može objaviti ili je odlukom suda ili nadležnog organa proglašeno kao tajna, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

VEZANI TEKST - Zašto se Dodik petlja u istragu i zašto MUP RS-a nije zaštitio Bašića ako je imao dojavu od OSA-e?

Drugi, pak, primjer, puno je ozbiljniji, a govori o ugrožavanju sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Prema članu 339 KZRS-a - napad na sudiju i javnog tužioca, u stavu 2. Zakona kaže se: Ko primjenom sile, prijetnjom upotrebe sile ili na drugi način ometa ili spriječi sudiju ili javnog tužioca u vršenju sudijske ili tužilačke dužnosti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

Kako se čini, oštro reagiranje je sve što su tužioci u RS-u zasad planirali poduzeti povodom Dodikovih istupa, iako su po svim zakonima u ovoj državi upravo oni ti koji po službenoj dužnosti pokreću postupke ukoliko postoji osnov sumnje da je počinjeno neko krivično djelo.

Da li će i u slučaju Dodikovih istupa kojima je, kako su i sami ustvrdili, ometao istragu i eventualno ugrozio sigurnost nosioca pravosudnih funkcija poduzeti i neki konkretan korak u smislu njegovog procesuiranja, ostaje da se vidi.