Akcize: Osigurana većina u državnom Parlamentu, kakav će biti stav Komisije za finansije?

objavljeno: 28.11.2017. u 16:05

Najavom predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da će ova stranka u državnom Parlamentu podržati izmjene Zakona o akcizama, koje je na posljednjoj sjednici usvojilo Vijeće ministara, osigurana je većina u Parlamentu BiH za njihovo usvajanje.

Prema dosadašnjim najavama, osim SDA i SBB-a, predložene izmjene će podržati HDZBiH i SNSD. S obzirom na broj njihovih zastupnika u Zastupničkom domu, već sada je izvjesno da postoji većina u Zastupničkom domu. Moguće je da će akcize ovog puta podržati također Diana Zelenika i Đorđo Krčmar.

Još izvjesnija je situacija u Domu naroda BiH, gdje svaki od klubova naroda ima po pet delegata. U Klubu Bošnjaka, s obzirom na stranke iz kojih dolaze, za predložene izmjene će glasati četiri delegata, u Klubu Hrvata svih pet, a u Klubu Srba tri delegata.

Kako nas je obavijestila predsjedavajuća Zastupničkog doma Borjana Krišto, Prijedlog ovih izmjena još uvijek nije došao u državni Parlament. 

Prijedlog izmjena zakona o akcizama će najvjerovatnije morati proći redovnu proceduru, a to znači da će prvo na razmatranje u Komisiju za finasije i budžet kojom predsjedava Predrag Kožul, a zamjenici su Salko Sokolović i Nenad Lalić. Članovi Komisije su Damir Bećirović, Jasmin Emrić, Amir Fazlić, Mirsad Isaković, Dušanka Majkić i Aleksandra Pandurević. Imajući u vidu sastav Komisije i stav stranaka iz kojih članovi dolaze, ostaje pitanje kakava će sudbina Priojedloga izmjena Zakona o kacizama biti u ovom parlamentarnom tijelu. 

Novim prijedlogom je mogućnost zloupotrebe utroška novca eliminirana na način da se postojeće akcize na naftu i naftne derivate uopće ne povećavaju, već će doći do povećanja putarina sa postojećih 10 na 25 feninga.

Sredstva prikupljena od putarina su namjenskog karaktera i mogu se koristiti isključivo za gradnju, rekonstrukciju i održavanje autoputeva (20 feninga) i puteva (pet feninga) te nije moguće njihovo preusmjeravanje za druge potrebe. Istovremeno, povećanjem putarina za 15 feninga je izbjegnuta ranije spominjana mogućnost rasta cijena goriva za 15 feninga po litru dizela ili benzina.

Kako bi se riješio problem zloupotreba u vezi sa lož uljem i biogorivom, predloženo je povećanje akciza na lož ulje za 15 feninga te uvođenje akciza od 30 feninga na biogorivo i biotečnosti.

Zahvaljujući ovim izmjenama Zakona o akcizama, cestogradnja u BiH bi trebala dobiti snažan "vjetar u leđa". Naime, trenutno su blokirani krediti namijenjeni za izgradnju autoputa na Koridoru Vc, ali i drugih putnih pravaca u BiH, vrijedni više od milijardu KM. Za realizaciju tih kredita osnovni uvjet je usvajanje izmjena Zakona o akcizama, jer se na taj način obezbjeđuje novac iz kojeg će se ti krediti vraćati.

Također, usvajanje ovih izmjena je i najvažniji preduvjet za nastavak produženog kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, te isplatu naredne tranše ovog kredita, koja bi mogla uslijediti već početkom naredne godine.