Ovlašteni službenici RC Tuzla izvršili su privremeno oduzimanje predmeta od fizičkog lica za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Naime, ovlašteni službenici Grupe za sprječavanje krijumčarenja na osnovu raspoloživih informacija o neregularnostima u poslovanju određenog fizičkog lica izvršili su provjeru prometa i porijekla roba na dvije lokacije i tom prilikom pronašli veću količinu robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Radilo se o farovima za kamione, elektronika za kamione, filteri,  razni dijelovi za teretna motorna vozila tj. 1786 komada dijelova za teretna motorna vozila, saopćeno je iz UIOBiH. 

Ovlašteni službenici Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, Odsjek za provedbu propisa RC Tuzla  prilikom detaljnih pregleda uz upotrebu specijalističke opreme na CI Tuzla i GP Karakaj pronašli su neprijavljenu robu (dijelovi za automobile, motorke, trimeri, razna oprema) gdje su pravna i fizička lica namjeravala proći carinsku proceduru bez plaćanja uvoznih dažbina.

Vrijednost oduzete robe je 145.000 KM.

U toku poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti korištena je specijalizirana oprema i vozila donirana UIO od Američke ambasade putem programa EXBS.