Naime, od prije dva dana kretanje građana ograničeno je samo na šalter-salu gdje im se pružaju neophodne usluge. Sve službe koje rade sa strankama, rasporedile su po jednog ili više uposlenika na šalterima i tako se smanjuje mogućnost širenja virusa zgradom. Ova privremena mjera donesena je zbog pojačanog širenja sezonske gripe, ali i opasnosti od veće pojave korona virusa. U narednih 30 dana ograničeno je kretanje građana u prostorijama Općine Stari Grad, a uposlenici koji rade sa strankama u Šalter sali koriste zaštitne maske i rukavice.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je proglasila veoma visoko stanje globalne opasnosti od širenja bolesti, službenog naziva COVID-19, kojem pogoduju zatvorena i pretrpana mjesta. Iz tih razloga Općina Stari Grad poduzela je preventivne mjere te građani neodložne poslove mogu obavljati u šalter-sali, umjesto direktnog odlaska u nadležne službe.

Također, i sve ostale informacije vezane za općinske nadležnosti mogu se dobiti u šalter-sali. Imajući u vidu da je mjera u interesu ne samo građana Starog Grada, već i šire, Općina se zahvaljuje na saradnji i razumijevanju u sprovođenju ove privremene mjere. Građani se također mogu obratiti Općini i direktno na centralni info broj 033 282 300. Iz istih razloga privremeno neće radtiti Info-press centar Općine Stari Grad, smješten u ulici Halači, saopćila je Općina Stari Grad. 

Podsjećaju da je BiH zvanično zabranila ulazak strancima koji dolaze iz najrizničnijih zemalja u kojima je najveći broj slučajeva zaraženih korona virusom. Iz Granične policije BiH upućena je naredba svim terenskim uredima na graničnim prijelazima naše države da se zabrani ulazak osobama koje dolaze iz Italije, Irana, Južne Koreje i pojedinih dijelova Kine, tačnije provincije Hubei i grada Wuhana, ali i Njemačke, Španije i Francuske. Do sada je u BiH sedam registrovanih slučajeva zaraženih korona virusom.

Imajući u vidu sve složenije probleme u vezi sa migrantskom krizom, nekontrolisanim kretanjem izbjeglica na teritoriji BiH i općine Centar bez lične dokumentacije, kao i sve većim prisustvom migranata na glavnim saobraćajnicama, raskrsnicama i pješačkim zonama, a posebno zbog širenja i opasnosti od korona virusa, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić održao je više sastanaka sa predstavnicima nadležnih institucija, javnih preduzeća i ustanova u traganju za mogućim rješenjima ove situacije koja je s aspekta fizičke sigurnosti i zdravstvenog stanja građana neodrživa.

- Pored mjera koje se po zaključcima vanredne sjednice općinskog štaba civilne zaštite upućuju, ovim putem pozivamo građane da se dosljedno pridržavaju uputstva Svjetske zdravstvene organizacije i Zavoda za javno zdravstvo FBiH i KS i drugih nadležnih institucija. S obzirom na preporuke da se izbjegne kontakt sa osobama čije je zdravstveno stanje nepoznato molimo građane da se ne upuštaju u bliže kontakte sa osobama nepoznatog porijekla, te da izbjegnu sve učestaliju kupovinu higijenskih potrepština i drugih predmeta na ulicama, a da svoju plemenitu, odnosnu humanu želju iskažu na drugačiji i efikasniji način - saopćeno je iz Općine Centar.

U tom smislu obavještavaju građane da će od petka 13. marta u svim mjesnim zajednicama Općine Centar od 8 do 17 sati biti organizovano prikupljanje odjeće, obuće, hrane, te higijenskih potrepština koje će Općina kontinuirano upućivati u migrantske centre u Sarajevu putem nadležnih organizacija.

Načelnik Ajnadžić ističe potpunu spremnost da u zajedničkoj aktivnosti sa Općinskim vijećem ova Općina materijalno podrži Ministarstvo sigurnosti BiH, zdravstvene i druge ustanove i institucije koje su nadležne da poduzimaju mjere na sprečavanju eskalacije migrantske krize, a s tim u vezi i širenja korona virusa kojem može doprinijeti ulična prodaja higijenskih potrepština, saopćila je Općina Centar.