FUIP nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja novog koronavirusa u Federaciji BiH u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH i FBiH. Od 15. marta, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH.

- Zaključno s 14. aprilom, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prelazima izdali su ukupno 25.119 rješenja o stavljanju osoba pod zdravstveni nadzor na period od 14 dana. Za kategorije osoba koje su izuzete iz naredbe Federalnog štaba civilne zaštite od 10. aprila, vozače, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranične radnike, na dan 14. aprila federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su 180 rješenja o mjerama izolacije - navodi Ajdinović.

Od donošenja naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sva lica koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su u toku vršenja sanitarnih nadzora na graničnim prelazima, a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika uputili 376 lica u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se isti, po izdavanju rješenja o karantinu od strane Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od strane nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

- Promet putnika je neznatno povećan u odnosu na prethodni dan, te je 14. aprila nakon izvršene sanitarne kontrole u šatore upućeno 40 osoba s prebivalištem u FBiH, dva iz Republike Srpske i jedna iz Brčko distrikta - istakao je Ajdinović.

Od početka primjene naredbe, za preuzimanje od strane Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, a u smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 45 lica, kao i za dva lica s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je obuhvaćeno ukupno 3.123 lica - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu RS na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 312 lica državljana BiH s prebivalištem na području Brčko distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke za ukupno 208 lica s prebivalištem u FBiH, koja su u BiH ušla preko graničnih prijelaza na području RS, a koja se rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva upućuju u karantine prema mjestu prebivališta u FBiH.

- Danas ističu mjere iz 762 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 18.570 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana - kaže direktor FUIP-a.

Po donošenju odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata.

- Do ovog trenutka izvršeno je osam inspekcijskih nadzora i dva kontrolna nadzora, kojom prilikom je utvrđeno deset prekršaja, što podrazumijeva podnošenje deset prekršajnih naloga u iznosu od 18.500 KM. Kod četiri subjekta nadzora uočene su nepravilnosti u načinu formiranja cijena, odnosno kršenje odluke Vlade FBiH - naglašava Ajdinović.

U periodu od 15. marta do 15. aprila, izvršeno je 220 inspekcijskih nadzora, te 173 kontrolna nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima.

- Utvrđeno je ukupno 229 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje isto toliko prekršajnih naloga u iznosu od 357.950 KM. Kod 173 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene - zaključio je Ajdinović.