U toku jučerašnjeg dana izdato je ukupno 212 rješenja, saopćeno je iz FUZIP-a.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.719 osoba - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 275 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 965 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 13.929 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavaju se osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 375 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja osoba.

- U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 64 osobe biti pokrenuti prekršajni postupci - kazao je direktor FUZIP-a Anis Ajdinović.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je danas na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio 10 inspekcijskih nadzora i tri kontrolna nadzora, te podnio 11 prekršajnih naloga u iznosu od 16.000 KM.

- Kod dva subjekta je utvrđeno povećanje cijena s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (mliječni proizvodi i sredstva za dezinfekciju). Doneseno je i jedno rješenje o zabrani prometa proizvoda - naveo je Ajdinović.

U periodu od 15.3.-6.4.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno je 155 inspekcijskih nadzora, te 154 kontrolna nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Podnesena su ukupno 152 prekršajna naloga u iznosu od 245.350 KM. Kod 154 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

- Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 25 subjekta nadzora - kazao je Ajdinović.