Prema informacijama iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.527 osoba - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije.

Isto vrijedi i za 253 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 2.011 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, čime je do sad za ukupno 7.850 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

- Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana - kazao je Anis Ajdinović, direktor FUZIP.

Anis Ajdinović, FOTO: Arhiv

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljene ukupno 300 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica.

- Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 31. marta na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio osam inspekcijskih nadzora i pet kontrolnih nadzora, te podnio dva prekršajna naloga u iznosu od 4.000 KM - istakao je Ajdinović.

U periodu od 15. do 31. marta na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23. marta), izvršeno je 125 inspekcijskih nadzora, te 138 kontrolnih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Podneseno je ukupno 116 prekršajnih naloga u iznosu od 213.350 KM. Kod 138 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

- Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 19 subjekata nadzora - kazao je Ajdinović.