- Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji BiH u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH i FBiH - naglasio je Ajdinović.

Podsjetio je da su od 15. marta 2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih deset inspektorata raspoređeni na 14 graničnih prelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH.

- Zdravstveni nadzor putnika na granicama se pokazao kao jedna od najsnažnijih protivepidemijskih mjera, koja je u velikoj mjeri doprinijela sprečavanju širenja koronavirusa u BiH.

Zaključno s danom 9. majem 2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 35.200 rješenja o stavljanju lica u izolaciju na period od 14 dana.

Za kategorije lica iz nove naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, koja se primjenjuje od 24. aprila 2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prelazima izdali 892 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 743 rješenja o izolaciji, te 107 rješenja za vozače, 30 rješenja za pogranične i 12 za prekogranične radnike - istakao je Ajdinović.