Prijava je podnesena zbog Vranićeve najave "da neće imati suosjećanja za građane koji se ne žele vakcinisati i koji, kako navode - pružaju otpor, najavljujući zabranu ulaska u uslužne i javne objekte tim građanima", a što je podržao i premijer Forto.

VEZANI TEKST - Represija u "Republici Sarajevo" u najavi: Vranić i Forto neće imati suosjećanja za građane "koji pružaju otpor"

Kako se navodi u saopćenju, prijavljeni su zbog kršenja člana 383. Krivičnog zakona FBiH - Zloupotreba položaja, u vezi sa članom 28. KZ FBIH - Pokušaj, sve u vezi sa članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

- Najava diskriminacije građana od ministra Vranića i premijera Forte za ishod bi imala nezakonito različito postupanje prema građanima davajući prednost vakcinisanim građanima, a ograničavajući u pravima građane koja nisu vakcinisani, iako vakcinacija nije pravno obavezujuća bilo kakvim propisima, čime se diskriminacijom krši pravo na slobodu kretanja kao osnovno ljudsko pravo čije je kršenje zabranjeno i Zakonom o zabrani diskriminacije BiH.

Ministar Vranić i premijer Forto i drugi članovi Vlade KS, uključujući i ostale nivoe vlasti, odgovorni su za katastrofalnu organizaciju vakcinacije protiv koronavirusa, te je njihova prijetnja građanima još jedan pokazatelj da se Sarajevo, ali i cijela Bosna i Hercegovina - mora osloboditi od represivne političke bande, upozorio je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a - navodi se u saopćenju.