Vlada Federacije BiH je na posljednjoj sjednici usvojila Program poticaja za 2019. godinu čime su se stekli gotovo svi preduslovi za isplatu poticaja koje poljoprivrednici čekaju od novembra 2018. godine.

Ukoliko se ne dogodi rebalans budžeta u stavci za poticaje u poljoprivredi, posrnuli agrar Federacije će doći u još težu situaciju, saopćio je zastupnik u federalnom Parlamentu Admir Džubur.

-Naime, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je na press konferenciji od prije par dana ustvrdio da su poticaji za poljoprivredu u Federaciji BiH daleko najniži na prostoru jugoistočne Evrope zbog čega je u par navrata bio “suzdržan” na sjednicima Vlade Federacije kada je razmatrana ova problematika - naveo je Džubur, saopćeno je iz DF-a.

Eksplicitno se, dodaje on, iz ministrovog stava može primijetiti kako na Vladi Federacije već prilično dugo ne postoji minimum razumijevanja za potrebe ove kategorije ljudi koji su, u najvećoj mjeri, na rubu egzistencije.
-Da stvar bude još gora, radi se o velikoj populaciji stanovništva Federacije koja bi trebala biti pokretačka snaga stabilnosti i prosperitetnog razvoja Federacije BiH. Ignorantskim stavom onih koji odlučuju o sudbini poljoprivrednika i koji nemaju sluha za njihove evidentne probleme, poljoprivrednici su dovedeni u stanje svojevrsne agonije iz koje je moguće izaći na različite načine - dodao je.

Mnogi se, nastavlja on, zbog nemogućnosti normalnog egzistiranja u agraru odlučuju za prestanak rada bilo u domeni animalne ili biljne proizvodnje.

-Značajan broj poljoprivrednika (najčešće sa kompletnim familijama) ubrzano i zauvijek napušta BiH tražeći sreću u državama koje imaju racionalan i odgovoran stav prema svojim poljoprivrednicima. Na ovaj način će se definitivno smanjiti broj nezaposlenih stanovnika Federacije ali će se udariti snažni temelji za potpuni kolaps agrara koji je već na pomolu. Federalna udruženja poljoprivrednika svih sektora i grupacija najavljuju grčevitu borbu za "golu egzistenciju" svojih porodica što će se manifestovati održavanjem masovnih protesta od kojih je prvi najavljen za 10. juni 2019. godine - saopćio je Džubur.

Ističe da poljoprivrednici Fedeacije BiH trenutno sa velikim iščekivanjem očekuju odgovor na “zastupničko pitanje” a koje se tiče visine Zakonom propisanih tri posto od usvojenog budžeta Fedearacije za poticaje u poljoprivredi a koje je postavljeno federanoj ministrici finansija.

-Koliko se sa uvažavanjem i respektom tretira agrarna populacija Federacije BiH svjedoči i činjenica da od 14.05.2019. godine nema odgovora na ovo pitanje koje je od životnog značaja za poljoprivrednike - zaključuje Džubur.