Kako su naveli iz Agencije, to je urađeno na osnov obavijesti Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), razlog je migracija primarnih aromatskih amina, a obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa sljedećim podacima:

Naziv proizvoda (kao na oznaci): Nylon Skimmer (najlonska kutlača-cjediljka).

Barcode: 3850334199416

Brand: Home

Lot: 2020

Uvoznici ovog proizvoda u BiH je Konzum d.o.o., Rajlovačka bb, Sarajevo i Mercator BH d.o.o., Blažuj bb, Sarajevo.

Sve raspoložive informacije o proizvodu dostavljene su na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, shodno važećim propisima.