Na ovo je ukazano i u prijedlogu programa rada ove agencije za iduću godinu.

U Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost kazali su nam da su tražili popunu radnih mjesta, ali za to još nikada nisu dobili saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

VEZANI TEKST - Agencija objasnila: Zašto je sve sporna gradnja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

I većina drugih institucija je suočena sa sličnim problemom.

- Kod nas su sistematizirana 34 radna mjesta, a u agenciji radi tek 19 zaposlenih, i to zajedno sa menadžmentom koji radi druge poslove. Znači stručan kadar je na minimumu minimuma. Otišao nam je glavni inspektor, a čekamo saglasnost Vijeća ministara BiH da bi bio raspisan konkurs. Ima ljudi koji su otišli u penziju. Ne možemo osnovno da popunimo – istakli su iz ove agencije.

Napomenuli su da je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost aktivno angažirana i u slučaju Trgovske gore, što govori o njenoj važnosti, te i iduće godine planira rad na monitoringu okoliša. Kako su naveli u programu rada, DRARNS će staviti poseban akcenat na problem Trgovske gore u cilju osporavanja hrvatskih namjera izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na ovoj lokaciji na granici sa BiH.

U planu je i izmjena i dopuna Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti i Pravilnik o regulatornoj kontroli aktivnosti koje uključuju prirodni radioaktivni materijal, čime se usklađujemo sa propisima Evropske unije.

Međutim, skrenuli su pažnju da DRARNS ima problema u realizaciji aktivnosti koje se tiču poboljšanja pravnog okvira usljed odlaska ljudstva kao i nedobijanja saglasnosti po traženim zahtjevima za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta".

Nadalje, Inspektorat ove agencije planira obaviti 240 kontrola pravnih subjekata tokom 2023. godine što će uključivati i kontrole o izvršenju rješenja ili eventualnog pečaćenja izvora jonizirajućeg zračenja, a očekuje ih i niz drugih kontrola. No rizik za ove planove je što nemaju glavnog inspektora, niti se plaća inspektorski dodatak i pripravnost uvijek jednog od tri inspektora.

- Opći rizik jeste odlazak iskusnog stručnog kadra, a posebno edukovanog tokom rada u DRARNS-u s obzirom na specifičnost nadležne oblasti, te nemogućnost povećanja sistematizovanih radnih mjesta, iako se obim posla u kontinuitetu povećava u odnosu na period kad smo osnovani – napomenuli su u ovoj državnoj agenciji.