Za v. d. direktora Agencije imenovan je Tarik Jahić do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Istovremeno je naloženo Agenciji za državnu službu BiH da raspiše javni konkurs za poziciju direktora Agencije za javne nabavke BiH.