Na portalu Faktor objavljen je tekst: Direktor GRAS-a Avdo Vatrić: Izvinjavamo se građanima jer nemamo minibuseve.

Agencija navodi kako je direktor GRAS-a iznio neistinitu tvrdnju, a koja se odnosi na Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine te ukazuje na njegovo, kako navode, elementarno nepoznavanje propisa o javnim nabavkama.

U ragiranju Agencije za javne nabavke BiH se navodi:

-Agencija za javne nabavke BiH samostalna je upravna organizacija, čija je uloga osigurati pravilnu provedbu Zakona o javnim nabavkama putem svojih nadležnosti. Agencija nema nadležnosti rješavanja po žalbama niti poništavanja tendera jer je za rješavanje po žalbama u postupcima javnih nabavki nadležan Ured za razmatranje žalbi.

Dakle, navodi Vatrića da je Agencija za javne nabavke poništavala tendere su netačni. Tenderi su poništeni rješenjema Ureda za razmatranje žalbi. Ovakve izjave dovode građane u zabludu.

Agencija kao regulatorni organ postavlja pitanje da li je pripremljena precizna tenderska dokumentacija za nabavku minibusa u skladu sa principima javnih nabavki. Drugostepeni organ je par puta poništio tender, a jednom je postupak poništen zato jer ni jedna ponuda nije bila prihvatljiva – kaže se u reagiranju  Đenana Salčina, v. d. direktora Agencija za javne nabavke BiH.