Procjenjena vrijednost nabavke sistema je 6.380.000,00 KM bez PDV-a, piše akta.ba. Prema objavljenoj nabavci oba EDS-a moraju biti dizajnirana i sposobna za automatsku detekciju i označavanje eksplozivnog materijala (alarmom) sadržanog u prtljazi ili u drugim pošiljkama u skladu sa ECAC standardom 3.1 po principu torba po torba od strane vanjske (eksterne) komande sa BHS sistema. 

Tunel mora biti u mogućnosti da skenira odvojenu prtljagu veličina koje su specificirane od strane IATA i prihvaćene od strane zračnih operatora. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 2. marta 2021. godine.