Ista situcija je i sa direktorima javnih preduzeća, agencija, zavoda, a ni parlamentarci nisu daleko od toga.

Ne bi većina njih da se barem na nekoliko mjeseci odrekne troškova prijevoza, paušala, odvojenog života. Svijetao primjer je potez Jasmina Duvnjaka, delegata Doma naroda Parlamenta FBiH, koji se se zalaže za ukidanje "bijelog hljeba", na koji imaju pravo delegati koji se ne snađu za posao nakon isteka četverogodišnjeg mandata.

O "bijelom hljebu" u drugoj polovini godine 

On je u februaru ove godine uputio u Parlament FBiH izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na ukidanje naknada plaća nakon prestanka fukcije. Kaže da nema neke posebne reakcije delegata u Domu naroda FBiH na njegovu inicijativu.

- Moj prijedlog je ušao u protokol i sada faktički treba čekati mišljenje Vlade FBiH. Ako njeno mišljenje bude i negativno, imam pravo da idem dalje prema Domu naroda sa prijedlogom. Mišljenje javnosti o mojoj inicijativi je uglavnom dobro. Ustvari, ljudi iskazuju nevjericu hoće li se te naknade plaća nakon isteka mandata ukinuti. Očekujem dok prođu sve procedure, da će se taj zakon naći na dnevnom redu u Parlamentu FBiH u drugoj polovini ove godine - govori nam Duvnjak.

Dodaje kako nije dobra poruka institucija vlasti prema građanstvu u pravcu da nema smanjenja ogromnih plaća.

- Rekao sam da je potrebna barem određena redukcija nekih materijalnih prava, a koja će više značiti kao moralnu podršku, izraz solidarnosti sa građanima. Ima svijetlih primjera, časnih izuzetaka koji su se ako ništa odricali dijela plaće. Žalosno je što su izuzeci i što nije masovnije. S druge strane, očigledno za sada se nije pokazala jedna politička opredijeljenost i volja na svim nivoima, od lokalne, preko kantonalne, entitetske do državne, da se barem za vrijeme trajanja ove panedemije, teških socio-ekonomskih posljedica, primanja u određenom procentu reduciraju. Za sada toga nema - rekao nam je Duvnjak.

U prošloj godini jedino je Zastupnički dom Parlamenta FBiH na prijedlog potpredsjednice Federacije BiH Melike Mahmutbegović izglasao umanjenje troškova prijevoza i odvojenog života. Ovaj prijedlog je odbila Administrativna komisija Doma naroda FBiH i kod njih nije bilo smanjenja.

Smanjiti dnevnice, troškove odvojenog života, vozni park 

- Iskreno da vam kažem, to je bila ona sjednica gdje su svi deklarativno za solidarisanje, ali kada pomisle da će imati 100-200 KM manje, to je katastrofa. Na tadašnji prijedlog Melike Mahmutbegović, potpredsjednice Federacije BiH, ja sam ultimativno reagovao prema svima i mi smo to podržali. Međutim, strašno je to što je vrlo brzo vraćeno. Ako bi se opet pojavila takva inicijativa, naravno da bih bio za nju. Mislim da bismo to ponovo mogli vratiti. Međutim, u Parlamentu FBiH je tako da svi bi kao bili inicijatori nekih promjena, a Boga mole da to većina ne usvoji, e to je najveći problem - govori nam Dževad Adžem, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Pričali smo i sa zastupnicom u Parlamentu FBiH Marom Đukić.

- Logično bi bilo da sav ovaj teret pandemije snosimo jednako na svojim leđima. Dakle logika nalaže smanjenje troškova, od putnih, dnevnica, odvojenog života, nekakvih naknada, paušala, trošenja novca kroz pretjerana hodanja, nekontrolisana korštenja službenh vozila... Moramo biti solidarni i nije ništa strano da na neki način nađemo model da svi zajedno ponesemo teret jer masa ljudi je u realnom sektoru ostala bez posla - mišljenja je Đukić.