Za nekoliko dana zastupnici i delegati u Parlamentu Federacije odlaze na kolektivni godišnji odmor, tačnije, od 1. augusta i bit će do početka septembra. Da li se moglo više raditi u proteklom periodu, razlozima neformiranja vlasti na federalnom i državnom nivou, razgovarali smo sa Dževadom Adžemom, zastupnikom Zastupničkog doma FBiH i Jasminom Duvnjakom, delegatom u Domu naroda FBiH. Generalna ocjena je da se moglo više raditi.

Čovićev politički, socijalni i ekonomski mobing

- Mislim da je puno važnije kako građani percipiraju sve ovo stanje oko formiranje vlasti, a koga god da upitate na ulici, reći će vam da treba uzeti motike i protjerati vlast. I ja se apsolutno slažem sa tom konstatacijom građana. Ako govorimo o federalnom parlamentu, bitno je da je usvojen budžet FBiH, ali tu ne treba nikakav hvalospjev. Mislim da je najvažnija stvar koju je Parlament FBiH u ovom periodu donio, ustvari jedna od odluka, a to je davanje saglasnosti za izgradnju termoblokova u Tuzli. Da to nismo uradili, Bosna i Hercegovina bi vrlo brzo, za godinu ili dvije, došla u fazu da postane energetski ovisna. S obzirom na to da smo finansijski i intelektualno ovisni, još kada bismo bili energetski, onda ova država ne bi imala nikakve šanse u periodu koji je ispred nas - govori nam Adžem.

Dodaje kako je sve drugo u fazi politikanstva.

- Mi smo taoci velikohrvatske politike, odnosno, ucjena u smislu da se usvoji izborni zakon koji će omogućiti potpunu dominaciju HDZ-a na jednom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, što je nedopustivo. Znači, politički gledano opravdano je što nema formiranja vlasti jer kada bismo ispunili taj Čovićev zahtjev, onda bismo doveli u pitanje kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine - kaže Adžem i dodaje:

- Moj stav, kada je riječ o politici koja dolazi sa većinskih prostora gdje žive Hrvati, odnosno, politike koju vodi Dragan Čović, ja bih to nazvao političkim mobingom nad većinskim narodom u Bosni i Hercegovini, Bošnjacima, i ostalim građanima. Ovo što provodi Čović i politika koja dolazi iz Hrvatske je politički i ekonomski i socijalni mobing, koji jedan od konstitutivnih naroda provodi nad ostatkom građana Bosne i Hercegovine. U izbornim programima HDZ-a i SNSD-a su jasno izraženi stavovi za podjelu i disoluciju Bosne i Hercegovine. Ali vi možete da imate ciljeve kakve hoćete, međutim, ako se oni krše sa Ustavom, sa zakonima, vi naprosto morate biti uhapšeni, procesuirani. To je prema mom mišljenju jedini način, vladavina prava, zakona i poštivanja Ustava - rekao je Adžem.

Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, kaže da su za pet mjeseci imali četiri sjednice, što je prema njegovom mišljenju skroman učinak.

Jasmin Duvnjak 

- Što se tiče Doma naroda FBiH, vi znate da je nakon oktobarskih izbora došlo do velikih poteškoća u implementaciji izbornih rezultata, posebno na nivou FBiH u smislu konstituisanja Doma naroda koji čine delegati iz kantonalnih skupština. Vi znate da je taj postupak trebao po ustavnim rokovima i zakonskim da bude okončan do kraja decembra 2018. godine. Nažalost, mi smo ušli u 2019. godinu i konstituisani tek 20. februara 2019. godine. Znači, mi smo pet mjeseci u mandatu. Sada, u tih pet mjeseci mi smo održali četiri sjednice - govori nam Duvnjak.

Dodaje kako je na tim sjednicama bilo dosta bitnih dokumenata.

Totalna opstrukcija iz RS-a

- Budžet FBiH smo donijeli u februaru, a prošle sedmice je donesen veoma važan Zakon o pravima demobilisanih boraca. Mnoge bitne druge dokumente smo donijeli. Ipak sveukupno gledajući, to je skroman učinak, ali kada bismo se poredili sa nešto malo slabijim od nas, to je nažalost državni nivo, gdje je totalna opstrukcija iz RS-a, možemo reći da je naš rad u proteklom periodu bio solidan. Nažalost, ni nakon devet mjeseci od izbora nemamo novu Vladu FBiH ni Vijeće ministara BiH - govori Duvnjak.