VEZANI TEKST - Odložen postupak poništenja doktorata prof. dr. Izetbegović: Šta je sud naveo u svom širem obrazloženju

Naime, pravni tim dr. Izetbegović zatražio je od suda privremenu mjeru stavljanja van snage Odluku Senata Univerziteta kojom se stavlja snage zvanje redovne profesorice.

Kako pojašnjava pravni zastupnik Esad Oruč, današnja odluka nema veze sa doktoratom, te da je Sud danas odlučivao samo hitnosti odlučivanja.

- To je drugi postupak koji apsolutno ne derogira postojeću mjeru koja je nedavno usvojena. Ovo je samo odluka o privremenoj mjeri. Sada se očekuje ročište gdje će Sud donijeti novu odluku. U ovom postupku Sud se bavio time samo da li je hitno danas ili da se o tome odlučuje naredne sedmice. Ništa drugo. Ova privremena mjera svakako traje do ročišta – kazao je Oruč.

Dodao je kako je Sud u posljednjem pasusu rješenja podvukao da će u što kraćem roku zakazati ročište u kojem će se odlučiti o mjeri

- Ono što je osnovna naša poruka jeste da mjera koja je ranije usvojena i dalje je na snazi i ona štiti Sebiju Izetbegović od oduzimanja i doktorata i bilo kakvih radnji koje se tiču njenog radno-pravnog statusa na Univerzitetu – zaključio je.