Britanska kompanija Adriatic Metals PLC pronašla je kod Vareša do sada najveće dokaze o velikim količinama plemenitih metala skrivenih ispod površine tla. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić odobrio je zahtjev kompanije Adriatic Metals PLC za proširenje zemljišta u odnosu na postojeće koncesiono područje. Prema uvjetima originalnog Ugovora o koncesijama, kompanija ima tri područja, koja uključuju Veovaču I i Veovaču II i Rupice - Juraševac  Brestić.

- Odobrenje koncesije je rezultat rada našeg tima u Bosni i Hercegovini u suradnji sa lokalnim vlastima. Ovaj proces trajao je mjesecima, a njegov ishod ukazuje na to da su Općina Vareš i Zeničo-dobojski kanton spremni na saradnju s kompanijom Adriatic Metals PLC - izjavio je Paul Cronin, generalni direktor.

Drugim amandmanom Ugovora o koncesijama su proširena ta područja u polja koja su susjedna prvobitnim područjima. Treći amandman, koji pokriva područja Borovica - Semizova Ponikva, Orti - Selište - Mekuše - Barice - Smajlova Šuma - Mačak i Droškovac - Brezik, predstavlja značajan iskorak za kompaniju Adriatic Metals PLC i Vladu Zeničko-dobojskog kantona. Područje koje je obuhvaćeno novim ugovorom iznosi 32,12 kvadratnih kilometara. Ukupno područje koje je sada obuhvaćeno koncesijama kompanije Adriatic Metals PLC iznosi 40,78 kvadratnih kilometara. Koncesijska taksa u iznosu od 481.000 maraka bit će uplaćena Zeničko-dobojskom kantonu i očekuje se da će 70 posto takse direktno koristiti Općini Vareš.

- Širenje našeg zemljišta će sigurno dovesti do porasta investicija u Bosni i Hercegovini. Naš fokus u budućnosti će biti rad na daljem prepoznavanju ispravnih strukturalnih, litoloških i geohemijskih uslova koji su rezultirali visokokvalitetnim nalazištima srebra u Rupicama, kao i na istraživanju potencijalnih novih nalazišta iste mineralizacije u novom koncesionom području - dodao je Cronin.

Od 2017. godine, Eastern Mining vrši istraživanja na nekoliko lokaliteta u općini Vareš, prvi put nakon osamdesetih godina prošlog vijeka. Krajnji je cilj oživljavanje rudarske industrije na području općine Vareš, eksploatacijom novih i postojećih nalazišta rude. Projekat je privukao ugledne strane investitore u BiH. Na mnogo načina, ovaj istraživački projekat je jedinstven u poslijeratnoj BiH, kako u pogledu veličine investicije tako i potencijala za razvoj.