Sve započete projekte bivše Vlade mi smo nastavili u 2019. godini. Projekti koje provodi Ministarstvo saobraćaja rijetko se mogu završiti u jednoj godini i uvijek traju dvije, tri, pa i više godina. Vlada je u 2019. godini omogućila da svi penzioneri, đaci i studenti koriste jedinstvene mjesečne kupone i za GRAS i Centrotrans, a tu pogodnost ima 80 hiljada naših sugrađana. Kupili smo deset zglobnih plinskih autobusa, 14 trolejbusa, pokrenute su nove 22 minibuske linije u 2019. godini. Otvorili smo novu liniju Hrasnica – Drvenija koja nikada nije postojala. To se moglo uraditi u jednoj godini i nastavljamo sa realizacijom kapitalnih projekata koje je pokrenula bivša Vlada, a započeli smo i neke naše, pa će se to finasirati od kredita, akcenti su iz intervjua za Faktor Adnana Štete, ministra saobraćaja Kantona Sarajevo.

Šta radi konsultant koji je angažovan  u dogovoru sa britanskom ambasadom GRAS-a. Ko plaća konsultanta za njegove usluge?

- Firma se zove PBS koju je angažovala Ambasada Velike Britanije i čovjeka iz te konsultanske kuće zatekli smo u GRAS-u, kada je formirana ova Vlada KS. Oni su prema informacijama sa kojima raspolažemo u GRAS-u su od sredine 2018. godine. Konsultanta je angažovala Vlada KS u prošlom sazivu. Kada smo prije godinu posjetili GRAS oni su uradili već dvije faze plana rekonstrukcije ovog javnog preduzeća. Konsultanta plaća britanska Ambasada i mi smo nastavili sa tim projektom koji je već u trećoj fazi. Napravili su prijedloge kako bi GRAS trebao izgledati u budućnosti. Već smo o tome razgovarali u Vladi i sa rukovodiocima GRAS-a i Sindikatom i kazali im šta će biti sa viškom zaposlenih i mjera njhivog zbrinjavanja. Iako smo znali otprilike u kakvom stanju je GRAS konsultant iz Britanije napravio je dobar pregled stanja u ovom javnom preduzeću.

Obećali ste nabavku novih trolejbusa i tramvaja. Kada će se uključiti u gradski saobraćaj?

- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) raspisala je javni poziv jer od njih uzimamo kredit za nabavku 25 novi trolejbusa. Za nabavku 20 tramvaja nije raspisan tender. Finansiranje će biti preko EBRD-a ili Evropske investicione banke (EIB). U Nacrtu bužeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu predviđeno je finansiranje projekta koji bi se trebao raditi u ovoj godini. Predviđamo da bi tek krajem ove godine trebali raspisati javni poziv za nabavku tramvaja. Kada naručite novi tramvaj tek ga možete dobiti za dvije godine. Bitno je reći da se ne zna tačan iznos koliko će koštati nabavka tramvaja, jer tek kada budemo razgovarali sa konsultantima prilikom pokretanja ovog projekta doći ćemo do projekcije potencionalne cijene. Krajnja cijena će se znati tek kada se obavi javni poziv za nabavku tramvaja, ali smo i za to predvidjeli uzeti kredit. Sve ove nabavke idu preko kreditiranja EBRD-a koji i raspisuje javne pozive i sve je transparentno. Ovo je i brži način javne nabavke, jer kada se prilikom javne nabavke u BiH požali neka firma, javna nabavka se obustavlja i to ide u nedogled. Kada EBRD-e po evropskim pravilima raspisuje javni poziv i ako neka firma uloži žalbu proces se ne prekida, a žalba se razmatra posebno.

Koliko ste planirali podići kredita za javni saobraćaj. Može li se nešto izdvojiti iz budžeta koji bi trebao iznositi oko jedne milijarde maraka?

- Za javni prijevoz u Kantonu kapitalne projekte možemo finasirati samo kreditima. Krediti će se uzimati od ove godine do 2022. za nabavku trolejbuse 30 miliona maraka, za tramvaje 40 miliona. Za rekonstrukciju pruge od Marijin Dvora do Ilidže 40 miliona maraka. Zatim, za izgradnju nove tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice 40 miliona maraka. Za projekat izgradnje trolebujske mreže do Vogošće još deset miliona maraka, što je ukupno 160 miliona maraka kreditnog zaduženja. Ovo su trogodišnji projekti, što znači da se trebaju završiti u roku tri godine. Sredstva u Nacrtu budžeta KS u 2020. godini, nismo planirali, osim stavke da idemo u kreditna zaduženja. Sada ćemo pregovarati sa EBRD-om i EIB-om da utvrdimo od koga ćemo dobiti najpovoljnije kreditne uvjete, da krenemo u ove procese. Investicije za dugoročni period moramo finansirati iz kreditnih sredstava, jer se mora voditi računa i o povratu investicija. Ove aranžmane koje KS ima sa EBRD-om bit će jako povoljni i to su petnaestogodišnji aranžmani uz nisku kamatnu stopu i tri godine grejs perioda. Tako se radi u svijetu, gdje god odete pitajte na koji način se kupuju tramvaji i trolejbusi i na to se ne troše budžetska sredstva, jer krediti nisu skupi i ne opterećuju budžet u komadu u jednoj godini već se kredit iz budžeta vraća 15 godina. Vlada KS je poslala svim ambasadama u BiH pismo da kažu imaju li oni tvornice koje prave trolejbuse i tramvaje, a mi ćemo onda napraviti internacionalni javni poziv i vidjet ćemo ko će nam se javiti, a takvih tvornica ima mnogo u svijetu.

Zašto je GRAS besplatno prevozio turiste i građane u vrijeme novogodišnjih praznika, a Centrotrans koji također učestvuje u javnom gradskom prijevozu svoje usluge je naplaćivao?

- Besplatan prijevoz za turiste i građane KS kada je u pitanju održavanje važnih manifestacija bio je više puta u prošloj godini. Moram naglasiti da su besplatne vožnje bile samo u tramvajima i trolejbusima jer to su ekološki zdrava vozila, a Vlada je iz budžeta obeštetila GRAS. Centrotrans ne posjeduje trolejbuse i tramvaje i oni su naplaćivali svoje usluge, jer je Odluka Vlade KS bila da će nadoknaditi troškove samo GRAS-u.

Kada će početi izgradnja Prve transverzale koja će povezivati centar grada sa Vogošćom?

- Već je počela izgradnja na dijelu Prve transverzala od Šipa do Gobilje Glave u dužini od 1.100 metara i to se plaća iz budžeta Vlade Federacije BiH. Kanton je u završnoj fazi pregovora sa EBRD-om za finansiranje izgradnje tunela na Kobiljoj Glavi. Već tri mjeseca radimo na pripremi izgradnje dijela Prve transverzale od Tehničke škole do ulice Braće Begić. Počelo je rušenje objekata na ovom dijelu trase i sve imovinske odnose radi Zavod za izgradnju KS. Vlada KS je na zahtjev Zavoda za izgradnju dali iz budžeta 15 miliona maraka. Prema informacijama Zavoda za dva mjeseca svi planirani objekti bi se trebali srušiti, znači trebali bi imati čistu kompletnu trasu od Kranjčevićeve ulice do zgrade Higjene koja je već srušena. Pogon GRAS-a također se izmješta i to će se završiti naredne sedmice. To nam daje mogućnost da dobijemo građevinsku dozvolu i da možemo raspisati javni tender za izgradnju kružnog toka u Kranjčevićevoj ulici i dio saobraćajnice do ulice Braće Begić. Procjena je da bi izgradnja ovog dijela koštala 22 miliona maraka i ta sredstva su prebačena u Direkciju za puteve KS, ali tek će se znati koliko će koštati izgradnja ovog dijela nakon raspisivanja javnog poziva. Drugi dio Prve transverzale je od ulice Braće Begić pa prema naselju Šip i ne znam šta se tačno dešava jer još nisu regulisani imovinsko-pravni odnosi.