Mihajlović je u junu ove godine proglašen krivim da je propustio vršiti nadzor nad radom svoje daktilografkinje, i nesavjesnim radom omogućio da iz Tužilaštva BiH bude otuđen privremeno oduzeti novac u više predmeta.

Odbrana je predložila da se prvostepena presuda preinači ili da se ukine i predmet proslijedi Općinskom sudu u Sarajevu, kao i da se postupak spoji sa predmetom protiv daktilografkinje, jer je riječ o uzročno-posljedičnim radnjama.

Kao razloge zbog kojih smatra da prvostepena presuda ne može opstati, branilac Vlado Adamović je naveo da nisu navedene radnje izvršenja optuženog, kao ni uzročno-posljedične veze, te da je izreka presude suprotna obrazloženju.

Adamović je kazao da je Mihajlović proglašen krivim zbog nečinjenja, odnosno propuštanja vršenja nadzora nad radom daktilografkinje, ali da nigdje nije opisano na koji način je trebalo da vrši nadzor.

- Ta radnja bi morala biti propisana pravilnikom, ali nema "ko kome šta predaje, ko potpisuje"… Kako ćete vi biti odgovorni kada vaš asistent počini obmanu, zapali sudnicu? - rekao je branilac.

On smatra da u ovom predmetu nije smijelo doći do razdvajanja postupka. Istakao je da je daktilografkinja prilikom svjedočenja pred Sudom BiH izjavila da nije uzela novac.

- De facto – novca nema, a de jure ne znamo ko ga je otuđio - kazao je Adamović.

On je napomenuo da se u obrazloženju prvostepene presude kaže da nije ni važno ko je uzeo novac, ali da je Mihajlović postupao nesavjesno, dok se u izreci konstatuje da je daktilografkinja prisvajala novac.

Branilac je rekao da je Mihajlović postupao po zakonu i pohranjivao novac u prostoriju za privremeno oduzete predmete.

On se osvrnuo i na svjedočenja tužilaca Tužilaštva BiH, koji su svjedočili o radnjama koje su oni počinili, potpisujući za tužioca Mihajlovića određene akte u skladu sa nekim "nepisanim pravilom".

Navodeći da je presudom naloženo da Mihajlović nadoknadi oko 200.000 KM, Adamović je istakao da će se, kada bude pronađen izvršilac, morati oduzeti imovinska korist, tako da će to onda biti učinjeno dva puta.

On je izrazio sumnju da je istraga provedena na ispravan način, ocijenivši da je Mihajlović osuđen kako bi se sprala "ljaga sa Suda i Tužilaštva zbog aljkavog rada", kao i zbog "gladi javnosti da se neko osudi zbog nestanka novca".

- Ovaj čovjek narušenog zdravlja treba da završi u zatvoru na pravdi Boga… Ubijeđen sam iz zakonom propisanih razloga da treba biti oslobođen - istakao je Adamović.

Tužiteljica Edina Hubijer kazala je da ostaje kod navoda iznesenih u odgovoru na žalbu, navodeći da nema potrebe da ih usmeno ponavlja.

Apelaciono vijeće naknadno će donijeti odluku.