Zadužila je ovo ministarstvo da zajedno sa ostalim nosiocima razvoja malih i srednjih preduzeća u FBiH, a u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja male privrede u FBiH i EU aktom o malom biznisu, prati stanje u toj oblasti te nastavi aktivnosti podrške razvoju male privrede u Federaciji BiH.

Zaposleno 205.011 u malim i srednjim preduzećima 

Također je zadužila Ministarstvo da na osnovu pokazatelja kreira odgovarajuće projekte finansijske podrške za mala i srednja preduzeća.

Analiza pokazuje da je ovaj sektor zabilježio maksimalan rast zaposlenih, kao i rast broja preduzeća, prihoda i ukupne konsolidirane dobiti.

- U Federaciji BiH je prošle godine došlo do rasta broja zaposlenih u sektoru MSP, gdje broj zaposlenih dostiže maksimum od 205.011 zaposlenih u 24.052 mala i srednja preduzeća. Na osnovu analize i statistički obrađenih podataka, vidljivo je da u posljednje tri godine, sa izuzetkom 2020., sektor malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH karakterizira pozitivan trend rasta.

To potvrđuju vrijednosti ekonomsko-finansijskih indikatora, odnosno poboljšanje efikasnosti poslovanja, gdje su maksimalne vrijednosti ostvarene u prošloj godini - istakao je federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić.

U protekloj godini, evidentiran je rast broja MSP za 4,5 posto u odnosu na 2019. godinu, dok je broj zaposlenih povećan za 3,97 posto. Prema strukturi, prednjače mikro subjekti (15.832), zatim mali subjekti (6.466), a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekata (1.754).

Kad je riječ o broju zaposlenih, najveći broj je u srednje kategoriziranim subjektima (109.643), zatim u malim preduzećima (66.749), dok je najmanji broj u mikro subjektima (28.619).

Ukupni prihodi porasli za 22,51 posto 

Također, analiza pokazuje da su privredna društva u MSP sektoru generisala 62,79 posto ukupnog broja zaposlenih.

- Bitno je kazati je u posljednje tri godine ovaj sektor zabilježio rast prihoda za 14,13 posto, kao i rashoda za 12,7 posto. Kao posljedica globalne pandemije u 2020. godini, zabilježen je pad ukupnih prihoda odnosno rashoda za 6,84 posto u odnosu na 2019. godinu.

Zbog toga je značajan podatak da su ukupni prihodi u prošloj godini porasli za 22,51 posto u odnosu na prethodnu. U ukupnoj strukturi prihoda, mikro subjekti učestvuju sa 5,15 posto, mali subjekti sa 28,66 posto, dok srednja preduzeća ostvaruju učešće od 66,19 posto u ukupno ostvarenom prihodu - kazao je ministar Zukić.

Dodao je da ukupni prihod od izvoza ostvaren u 2021. godini iznosi 4.276.546.237 KM, odnosno 15,59 posto od ukupnog prihoda MSP.

- Analiza MSP sektora po oblastima djelatnosti evidentno pokazuje da na osnovu ostvarenog prihoda, neto dobiti, bruto dodane vrijednosti i broja zaposlenih, dominantno je područje trgovine na veliko i malo. Također podaci o poslovanju prerađivačke industrije za mala i srednja preduzeća, prema sektorima poslovanja pokazuju dominaciju metalske, prehrambene i drvne industrije iza kojih slijedi oblast proizvodnje proizvoda od gume i plastičnih masa.

Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima su među prvih pet oblast,i prema pokazateljima konsolidovane dobiti, prihodima od izvoza i bruto dodanoj vrijednosti, uz stalni rast. Ovaj sektor iz prerađivačke industrije ostvaruje 35 posto prihoda od izvoza - istakao je ministar.

Okosnica ekonomskog razvoja EU

Pokazatelji iz analize i zaključci od posebnog su značaja za kreiranje odgovarajućih strategija razvoja koje imaju utjecaj na poslovno okruženje i razvoj MSP sektora, kao što je Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH kojom će se za oblast MSP detaljnije razložiti ciljevi i prioriteti iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina.

Analizom je obuhvaćena kategorija aktivnih pravnih lica u sektoru male privrede prema Zakonu o poticanju razvoja male privrede (bez fizičkih lica), i to na osnovu pokazatelja iz Registra finansijskih izvještaja Finansijsko-informatičke agencije i podataka Porezne uprave FBiH.

Inače, mala i srednja preduzeća su jedna od okosnica ekonomskog razvoja EU, a za zemlje u tranziciji osnovni su faktor razvoja konkurentske ekonomije. Njihov značaj se ogleda u generiranju zaposlenosti, fleksibilnosti putem brzog odziva na tržišne zahtjeve te stimuliranju razvoja poduzetničkih vještina i poslovnih modela.