Usaglasili su se da su potrebne snažne akcije za sveobuhvatno i zajedničko rješavanje problema migracija.

Várhelyi je naglasio i da će po tom pitanju EU nastaviti raditi sa BiH.