Naime, "Sarajevske četvorke" - Muhamed, Dženeta, Dženana i Lamija Čimpo i njihovi roditelji su prije dvije godine, preko Fonda za izgradnju stanova i sa finansijskom potporom Vlade Kantona Sarajevo, stambeno  zbrinuti na lokaciji Gornji Pofalići , u suterenskoj stanu od 56,46m².

Roditelji su u međuvremenu uputili zahtjev da se sagleda uslovnost tog stana (površina, struktura i drugi neophodni uslovi za potrebe djece) što se pokazalo kao neuslovno stambeno rješenje za smještaj ove porodice. Vlada Kantona Sarajevo je iskazala interes za iznalaženje odgovarajućeg rješenja, te od Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova zatražila ponudu za to. U tu svrhu osigurana je nova stambena jedinica, na lokaciji Šip, površine 64.53m², koja strukturom, blizinom medicinske ustanove i drugih parametara u potpunosti odgovara potrebama porodice Čimpo. Razliku vrijednosti sredstava između ove dvije stambene jedinice participirat će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

Vlada KS je dala prethodnu saglasnost za osnivanje ustanove TRI–D Centar za obrazovanje odraslih kao i "CPCD - SMART centar za obrazovanje odraslih", kao jedinice u sastavu "Centra za promociju civilnog društva" Sarajevo.

TRI – D Centar će ponuditi devet modula/programa za obrazovanje odraslih: Modul "Curriculum globale“ – androgoška obuka. Skraćeni modul "Curriculum globale"-osnovna androgoška obuka, engleski jezik – početni nivo, njemački jezik – početni nivo, turski jezik – početni nivo, kineski jezik – početni nivo te osnove računarstva i MS Office paketa kao i organizacija i menadžment i razvoj karijere. "CPCD – SMARTE Centar će u početnoj fazi kroz jedan modul obrazovati polaznike za izradu EU projekata.