Revizija finansijskih izvještaja Investiciono-razvojne banke RS posljednji put je rađena prije osam godina, a prema tvrdnjama Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, nova nije u planu ni za ovu godinu. Glavni revizor RS Jovo Radukić je u odgovoru na poslaničko pitanje poslanika PDP-a Jelene Trivić istakao da, ukoliko im budu upućeni "posebni zahtjevi", oni će postupiti u skladu sa zakonom.

- S obzirom da je revizija finansijskih izvještaja Investiciono – razvojne banke obavljena i objavljena posljednji put 2012. godine, za izvještajni period januara do kraja decembra 2011., kada Glavna služba za reviziju RS planira da ponovo provede reviziju IRB-a RS – navela je Trivić.

Iz ove entitetske službe su se pozvali na zakon, te objasnili kako imaju obavezu da svake godine provode finansijske revizije institucija RS, a da se uporedo obavljaju i periodične revizije.

- Faktori koji utiču, i na osnovu kojih se donosi godišnji plan revizijskih aktivnosti, su rokovi propisani Zakonom o reviziji javnog sektora RS, broj lokalnih zajednica, javnih preduzeća i drugih institucija javnog sektora, visina budžeta, protok vremena i drugo – istakao je glavni revizor RS.

Radukić je pojasnio da Narodna skupština RS ili nadležni skupštinski odbor mogu zahtijevati od njih da urade posebnu reviziju.

- Za zahtjeve po posebnim revizijama obezbijediće se posebna sredstva, a Glavna služba može izraditi posebne revizije i na zahtjev Vlade RS, uz saglasnost nadležnog skupštinskog odbora. Godišnjim planom aktivnosti za 2019. godinu nije planirana revizija finansijskih izvještaja IRB RS. Međutim, ukoliko budu upućeni zahtjevi za posebnu reviziju , postupićemo u skladu sa zakonom – objasnio je Radukić.

Ne samo da revizori nisu već godinama "češljali" ovu finansijsku instituciju, nego se njihovo poslovanje i izvještaji godinama drže daleko od očiju javnosti. Posljednji izvještaj o radu IRB-a i fondova, koji je razmatran u Narodnoj skupštini RS, bio je za 2014. godinu, iako je u zakonu propisano da je "Nadzorni odbor banke nadležan da podnosi Narodnoj skupštini RS na usvajanje godišnji izvještaj o poslovanju banke i fondova, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora".