Kako je obrazloženo, 70 posto pruga Željeznica FBiH je elektrificirano, dok saobraćaj na neelektrificiranim, kao i na djelovima pruga na kojima dođe do kvara elektro sistema, obavljaju lokomotive dizelke. Količina od 3.220.932 litara, potrebna za šinska vozila u 2019. godini, utvrđena je nakon analize utroška nafte u ranijim godinama, kao i planiranih rashoda i obima posla u 2019. godini.

Kada je riječ o JP Željeznice FBiH Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o poslovanju ovog preduzeća u prošloj godini. Navedeno je da je u 2017. godini prevezeno 8.873.000 tona robe ili 10.000 tona više nego u prethodnoj. U odnosu na plan, prevezeno je 23.000 tona više, a dominira unutrašnji saobraćaj sa 5.948.000 prevezenih tona.

Najveći obim prevoza ostvaren je za Elektroprivredu BiH (4.045.891 tona), Arcelor Mittal Zenica (2.525.725 tona), GIKIL Lukavac (1.073.276 tona) i Aluminijski kombinat Mostar (245.020 tona).

U prošloj godini prevezeno je 355.000 putnika, a godinu ranije 258.000, što je za 97.000 putnika više, dok je odnosu na plan povećanje od 13.000 putnika ili četiri posto. Ostvareno je 21.900.000 putničkih kilometara, a u 2016. godini 12.900.000, što je 1.300.000 ili šest posto više u odnosu na plan.
Ovo povećanje je rezultat uvrštavanja u promet modernih i komfornih talgo vagona, čime je kvalitet usluge znatno povećan. Zastarjeli kapaciteti koji su korišteni u lokalnom putničkom saobraćaju zamijenjeni su elektromotornim garniturama i RIC vagonima.