Kako navode stanovnici, na gornjoj etaži parkinga, koja pripada ulicama Miroslav Krleža i Trg Sabora Bosanskog, radovi su stigli "nidokle", a svaka tri mjeseca termin završetka se pomjera.

- Ljudi iz KJKP Rad potpuno su nezainteresovani za probleme nas građana, iako je to njihova nadležnost. Trenutna situacija ogleda se u djelimično obnovljenoj ogradi i to je sve, a parking bi trebao imati oko 120 do 150 mjesta koji bi rasteretili ovo područje - ističu građani ovog dijela naselja Dobrinja.

Iz KJKP Rad kažu kako su od izvođača radova dobili informaciju da bi neke stvari u skorije vrijeme trebale biti završene.

- Građani bi već početkom septembra trebali dobiti na korištenje etažni dio garaže broj jedan koji je bio narušen kada je u pitanju betonska ograda u zimskom periodu. Do sada je urađena ograda, a u narednim danima bit će završeno ocrtavanje i postavljane reflektora - pojasnio je Mirza Ramić, glasnogovornik ovog preduzeća.